Jeretova ulica nakon sanacije pušta se u promet

Postavljanjem habajućeg sloja asfalta u punoj širini prometnice, koji je u tijeku, završavaju se radovi na sanaciji kolnika na dijelu Jeretove ulice od k.br. 21 do k.br. 37. Nakon asfaltiranja izvršit će se obilježavanje vodoravne signalizacije te će time dionica biti spremna za puštanje u promet u srijedu, 1. travnja u popodnevnim satima.

Za vrijeme trajanja radova u potpunosti je saniran asfaltni kolnik na dijelu Jeretove ulice, izgrađeno je sedam rampi za osobe s poteškoćama u kretanju na pješačkim prijelazima. Također, kako bi se poboljšala odvodnja za vrijeme oborina izvršena je i sanacija dijela mješovite kanalizacije u dužini od 135 metara te 16 slivnika i njihovih priključaka u dužini od 70 metara.

Radove, koji su se odvijali u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule, izvodili su društva Cesta d.o.o., Pragrande d.o.o. te Pulaparking d.o.o.