Gradski vijećnici jednoglasno usvojili paket mjera pomoći građanima i gospodarstvenicima

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule koja se zbog propisanih mjera zaštite održala sudjelovanjem i izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte, usvojene su odluke koje se odnose na ublažavanje posljedica za gospodarstvo prouzročenih pojavom i širenjem virusa COVID-19.

U paketu mjera za rasterećenje građana i gospodarstvenika usvojena je odluka o oslobađanjuplaćanja poreza na korištenje javnih površina i to za sve obveznike koji nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed pojave koronavirusa. Također, zakupnicima poslovnih prostora odobreno je 50-postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine i obročna otplata umanjenog iznosa za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.

Nadalje, omogućena je odgoda plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada dok je obveznicima s rješenjima izdanim u razdoblju od 1. ožujka 2020. godine omogućena otplata plaćanja komunalnog doprinosa kao i mogućnost obročnog plaćanja.

Usvojena je odluka o obustavljanju plaćanja spomeničke rente, a roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Usvojena je i odluka o odgodi roka dospijeća plaćanja za tri mjeseca za obveznike poreza na potrošnju s intencijom oslobađanja od iste za obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i koji su pogođeni mjerama ograničavanja kretanja i ponašanja koje je donio Stožer civilne zaštite.

Svi materijali i Odluke dostupni su web stranici Grada Pule na linku:

https://www.pula.hr/hr/uprava/gradsko-vijece/sjednice-gradskog-vijeca/sjednice/27/23-sjednica-gradskog-vijeca-grada-pule-31032020/