Općina Medulin uvela gospodarske olakšice i smanjila plaće kroz mjere štednje i solidarnosti

Uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID – 19 načelnik Općine Medulin Goran Buić donio je Odluku o smanjenju plaća svim djelatnicima Općine Medulin te je zatražio od uprava trgovačkih društava i ravnatelja javnih ustanova da također primjene iste mjere.  Načelnik Goran Buić i zamjenik načelnika Damir Demarin umanjiti će si plaću na način da će trećinu plaće preusmjeravati za vrijeme trajanja epidemije na Zavod za javno zdravstvo u svrhu opremanja laboratorija za testiranje na koronavirus. Nadalje, kao mjeru štednje načelnik je smanjio i plaće pročelnika za 20%, a plaću službenicima i namještenicima općinske uprave za 15 %, počevši od travnja 2020. godine. Slijedom toga, uprave trgovačkih društava i ravnatelji javnih ustanova svoje će plaće smanjiti također za 20 %, a plaće djelatnika za 15 %.  U cilju poštivanja svih uputa i mjera stožera civilne zaštite načelnik je uputio nalog svim trgovačkim društvima i ustanovama za organizaciju rada od kuće i/ili korištenja godišnjih odmora.

 

Također, Općinskom vijeću Općine Medulin načelnik Goran Buić predložiti će da se od mjeseca travnja za 50 % smanje naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Medulin i mjesnim odborima, a donio je i Odluku o umanjenju naknade za 50 % svim članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća te će se dio iznosa također uplatiti za potrebe Zavoda za javno zdravstvo.

 

Ova Odluka dio je brojnih mjera koje je načelnik poduzeo, a sve u svrhu štednje, solidarnosti s mještanima i gospodarstvenicima te likvidnosti proračuna. Načelnik će uputiti Općinskom vijeću Općine Medulin i prijedlog temeljem kojeg bi svi obrtnici i mikropoduzetnici koji uslijed odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne mogu obavljati svoju djelatnost bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje javnih površina, a predložiti će i ukidanje poreza na potrošnju te donošenje Odluke kojom će se roditelji osloboditi sufinanciranja boravka djece u Dječjem vrtiću.

Općina Medulin donijela je i Odluku da se zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Medulin privremeno neće plaćati. Nadalje, donesena je i Odluka da se privremeno neće obračunavati ni zakonska zatezna kamata na dospjela potraživanja.

Također, povećati će se iznos za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, a natječaj za isti biti će objavljen čim se steknu uvjeti.

Općina Medulin obustavlja sve neugovorene investicije, a nastaviti će se samo one investicije koje su neophodne ili su već ranije ugovorene ili financirane iz EU fondova. Također, kao mjere štednje Općina Medulin smanjiti će administrativne troškove potrošnog materijala, korištenja službenih automobila i troškove reprezentacije, a obustavljaju se i sva nova zapošljavanja.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić poručio je kako će ove mjere biti na snazi do god to bude bilo potrebno, odnosno dok god su na epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite na snazi u cilju solidarnosti i pomoći mještanima, obrtnicima i mikropoduzetnicima koji su najviše pogođeni krizom uslijed epidemije kronavirusa. Najavio je kako će ukoliko bude bilo potrebno korigirati ove mjere i odluke i prilagoditi ih eventualnoj novonastaloj situaciji, a sve u cilju umanjenja negativnih posljedica na gospodarstvo.