Općina Medulin donirala 100.000 kuna Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije

Načelnik Općine Medulin g. Goran Buić, donio je dana 08. travnja 2020. godine Zaključak kojim se odobrava isplata donacije Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 100.000,00 kuna radi nabavke laboratorijskih testova kojima se dijagnosticira/potvrđuje koronavirus.

Upravo je u razgovoru s ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije g. Aleksandrom Stojanovićem zaključeno kako su Zavodu potrebna dodatna sredstva za nabavu većeg broja laboratorijskih testova, kako bi se što veći broj naših građana testirao, a što će sve doprinijeti što skorijem kraju epidemije.

Ova je donacija tek početak donacije za naš Zavod, obzirom da će se i 1/3 plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Medulin uplaćivati u korist Zavoda.

Načelnik Općine Medulin zahvaljuje se svim dionicima uključenima u suzbijanje epidemije, a osobito Stožeru civilne zaštite Istarske županije, Stožeru civilne zaštite Općine Medulin, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Općine Medulin, koje je pomagalo pripadnicima policije u kontroli kretanja mještana s izdanim propusnicama.

Posebna zahvala upućuje se mještanima Općine Medulin koji se vrlo disciplinirano pridržavaju svih mjera stožera, što je, konačno, rezultiralo činjenicom da u Općini, za sada, nemamo niti jednog Covid – 19 pozitivnog bolesnika.