Privremena regulacija prometa u Kosovoj ulici i Prilazu kralja Salamona

U svrhu polaganja elektroenergetskog kabela – izgradnje niskonaponskog priključaka za Pula parking d.o.o., odobrava se trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu kolnika Kosove ulice (FAZA 1) i Prilaza kralja Salamona (FAZA 2). Odobrenje je izdano za razdoblje od 14. do 24. travnja 2020. godine, u kojem razdoblju će se, sukladno fazama izvođenja, uspostaviti odgovarajuće privremene regulacije prometa (grafike u privitku).
Radove izvodi trgovačko društvo  ZANITEL d.o.o. Pula

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.