Održana e-sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin na kojoj se odlučivalo o paketu mjera za rasterećenje gospodarstva

Jučer, 22. travnja 2020. godine Općinsko vijeće Općine Medulin održalo je e-sjednicu na kojoj su vijećnici Općine Medulin glasali o paketu mjera za rasterećenje gospodarstva. Svih 15 vijećnika prisustvovalo je e-sjednici i sve točke su jednoglasno izglasane.

Sukladno dnevnom redu i glasanju vijećnika Općinskog vijeća Općine Medulin donesene su sljedeće Odluke za obrtnike i poduzetnike koje uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne mogu obavljati svoju djelatnost, a Odluke se odnose na period od 01. travnja do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane:

– Odluka o privremenom oslobađanju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Medulin kojom se oslobađaju obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Medulin počevši od 01.04.2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja iz Odluka Stožera civlilne zaštite RH i Županijskog stožera civilne zaštite.

–  Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poduzetnike koji gospodarsku djelatnost ne obavljaju sezonski i koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. Privremeno oslobođenje plaćanja komunalne naknade ne odnosi se na hotele, apartmanska naselja i kampove koji se nalaze na području Općine Medulin.

– Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina odnosi se na obveznike plaćanja ili korisnike javnih površina koji su od 01. siječnja 2019. godine redovno obavljali svoju poslovnu djelatnost koristeći predmetnu javnu površinu  a kojmai je sada zbog izvanrednih okolnosti korištenje javne površine ograničeno, zbog mjera zabrane i ograničenja rada.

– Odluka o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama kojima je osnivač Općina Medulin za razdoblje od 01.-12. ožujka 2020.

Temeljem ranije donesene Odluke o obustavi rada svih dječjih vrtića na području Općine Medulin roditelji su oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja, tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada. Za razdoblje od 01. do 12. ožujka 2020. godine omogućiti će se roditeljima – korisnicima usluga programa predškolskog odgoja plaćanje razmjernog dijela subvencije.

–  Odluka o sufinanciranju ustanova predškolskog odgoja od 01. travnja 2020. do ukidanja obustave rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja  temeljem koje će za razdoblje mjeseca ožujka 2020. g. Općina Medulin odobriti puni mjesečni iznos subvencije po dostavljenim računima, dok za razdoblje od travnja 2020. g. do ukidanja Odluke o obustavi rada dječjih vrtića na području Općine Medulin neće se odobravati mjesečne subvencije već se pružatelji usluga predškolskog odgoja usmjeravaju na korištenje kompenzacijskih mjera od strane proračuna Republike Hrvatske.

– Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina – oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od 01. travnja 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, dok se oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju odnosi na obveznike koji smiju obavljati djelatnost dostave hrane, pića i napitaka izvan ugostiteljskog objekta u periodu od 15. ožujka 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.

– Odluka o umanjenju naknade članovima općinskog vijeća i članovima vijeća MO temeljem koje se povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane koronavirusom te mjera štednje koje je potrebno uvesti obzirom na umanjenje prihoda u proračunu, te osobito zbog solidarnosti sa svim građanima pogođenim epidemijom, umanjuje naknade članovima općinskog vijeća i članovima vijeća mjesnih odbora za 50%.

– Odluka o umanjenju koeficijenta za obračun plaće dužnosnika Općine Medulin Načelnika i zamjenika načelnika sukladno kojoj je smanjena trećina plaće načelnika Općine Medulin i zamjenika načelnika, a ostvaruje se mjesečna ušteda od 30% plaće Općinskog načelnika i zamjenika

Podsjetimo, prethodno je načelnik Općine Medulin uslijed krize uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID – 19 donio Odluku o smanjenju plaća svim djelatnicima Općine Medulin te je zatražio od uprava trgovačkih društava i ravnatelja javnih ustanova da također primjene iste mjere.  Kao mjeru štednje načelnik je smanjio plaće pročelnika za 20%, a plaću službenicima i namještenicima općinske uprave za 15 %, počevši od travnja 2020. godine. Slijedom toga, uprave trgovačkih društava i ravnatelji javnih ustanova svoje će plaće smanjiti također za 20 %, a plaće djelatnika za 15 %. U cilju poštivanja svih uputa i mjera stožera civilne zaštite načelnik je uputio nalog svim trgovačkim društvima i ustanovama za organizaciju rada od kuće i/ili korištenja godišnjih odmora. Općina Medulin ranije je donijela i Odluku da se privremeno neće obračunavati ni zakonska zatezna kamata na dospjela potraživanja. Također, povećati će se iznos za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, a natječaj za isti biti će objavljen čim se steknu uvjeti.

Općina Medulin obustavila je sve neugovorene investicije, a nastavila je samo one investicije koje su neophodne ili su već ranije ugovorene ili financirane iz EU fondova. Također, kao mjere štednje Općina Medulin smanjila je administrativne troškove potrošnog materijala, korištenja službenih automobila i troškove reprezentacije, a obustavila su se i sva nova zapošljavanja.

Na jučerašnjoj e-sjednici donesene su i Odluka o načinu korištenja sredstava komunalnog doprinosa uslijed nastupanja posebnih okolnosti, Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu te Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za Općinu Medulin.