Privremena regulacija prometa radi radova na dijelu Ulice Puntižela

Grad Pula, odnosno nadležni Upravi odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, odobrava trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste na dijelu Ulice Puntižela kod k.br. 83 i 70 u Štinjanu radi izgradnje niskonaponskog priključaka za stambenu građevinu koja se gradi. Rješenjem je odobreno uvođenje odgovarajuće privremene regulacije prometa sukladno fazama izvođenja (III. faza i IV. faza) za razdoblje od 27. travnja do 05. svibnja 2020. godine, a čime će se omogućit uzdužni i poprečni prekopi kolnika prometnica i polaganja kabelskog voda u rov.

Uz izvođača HEP – Elektroistra Pula, radove na građevini izvodi trgovačko društvo ZANITEL d.o.o. Pula, a privremena regulacija prometa izrađena je od strane tvrtke GEOPROJEKT d.d.

Mole se svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.