Odobren za financiranje najveći projekt za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno”

Općina Medulin 2. veljače 2020. godine prijavila je projekt za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno” na natječaj Erasmus +, Ključna aktivnost 3 koji je temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programe Europske unije od 20. travnja 2020. godine odabran za financiranje u iznosu od 12.785,00 eura. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a predstavlja najveći i najvažniji projekt za mlade u Općini Medulin.

 

Općina Medulin prijavom ovog projekta u suradnji s mladima pokazala je iznimnu želju da mladi s našeg područja samostalno kreiraju “pozitivnu klimu” za mlade  te da pomogne mladima da izgrade Općinu po mjeri mladih. Projekt je izrazito usmjeren i na budućnost mladih u Općini Medulin, mladih koji će svojim idejama, prijedlozima i znanjem doprinijeti razvoju zajednice.

 

Projekt “Mladi za Medulin – djeluj lokalno” rezultat je suradnje Općine Medulin i Savjeta mladih Općine Medulin, a Upravni odjel za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo pripremio je prijavu   projekta  na temelju želja i potreba mladih te smjernica Europske unije za rad s mladima.

 

Ovim projektom Općina Medulin želi povećati participaciju mladih u procesima donošenja odluka, povezati i motivirati mlade da se uključe u lokalnu zajednicu te aktivno uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka u cilju razvijanja društvenih vještina, aktivnog građanstva i kreiranja novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. -2025., najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade. Opći cilj projekta je povećanje participacije mladih u procesu donošenja odluka dok su specifični ciljevi:1) motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice 2) donošenje novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025. 3) osvještavanje donositelja odluka o važnosti participacije mladih u lokalnoj zajednici.

 

Kroz ovaj projekt i njegove aktivnosti planira se organizirati niz radionica za mlade i donositelje odluka u cilju povezivanja istih te izrade i donošenja novog Lokalnog programa za mlade. Svjesni činjenice da mladi nisu dovoljno uključeni u donošenje odluka na razini lokalne zajednice, te mišljenja mladih da politika i političke stranke donose odluke i politike za mlade ovim projektom motivirati ćemo mlade i donositelje odluka u zajednički angažman u cilju većeg uključivanja mladih u donošenje odluka te kreiranju Lokalnog programa čiji će sadržaj i ciljeve istaknuti upravo mladi. Potreba za provedbom projekta ovakvog tipa pokazala se još prilikom organiziranja raznih radionica za mlade gdje mladi često ističu kako smatraju da njihov problemi i potrebe nisu dovoljno prepoznati. Iznimnu želju za provođenjem ovog projekta već u fazi pripreme projekta pokazali su donositelji odluka, ali i mladi iz općine Medulin koji su pomogli u kreiranju aktivnosti projekta.

 

Projekt uključuje mlade (15 – 30 godina) s područja općine Medulin, mlade s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, donositelje odluka (načelnik, zamjenik načelnika, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, mjesni odbori i pročelnici), Osnovnu školu dr. Mate Demarin, Savjet mladih Općine Medulin, youthworkere, predstavnike civilnog sektora te stručne predavače.

 

Projekt službeno započinje 01. lipnja 2020. godine pripremom aktivnosti dok prva službena aktivnost započinje u rujnu 2020. godine. Obzirom da je projekt s ovim hodogramom prijavljen prije aktualne situacije s koronavirusom COVID – 19 isti će se prilagoditi i provesti u navedenim terminima ukoliko preporuke i mjere koje su trenutno na snazi budu dozvoljavale. Ukoliko mjere budu i dalje na snazi projekt će se prilagoditi i provesti na način kako situacija bude dozvoljavala i u dogovoru s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije. Projekt završava  30. ožujka 2021. godine velikom završnom konferencijom. Također, obzirom na aktualne mjere štednje projekt ne predstavlja trošak u proračunu Općine Medulin, obzirom da je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava.

 

Općina Medulin i mladi izrazito su ponosni prolaskom ovoga projekta, osobito iz razloga što projekt predstavlja rezultat rada Općine Medulin s mladima, suradnje i primjene međusobnih znanja, iskustva i ideja!  #MladiZaMedulin!