Privremena regulacija prometa na dijelu Mutilske ulice

Zbog radova izgradnje niskonaponskog priključka za građevinu mješovite namjene u Mutilskoj ulici, od ponedjeljka 11. svibnja do 22. svibnja 2020. godine u dijelu predmetne ulice će na snazi biti privremena regulacija prometa.

Temeljem zahtjeva trgovačkog društva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, rješenjem je odobreno izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa sukladno dostavljenom prometnom elaboratu izrađenog od društva Superior Projekt d.o.o. Pula.

Radove će izvoditi trgovačko društvo  Vintijan d.o.o. Pula.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.