67. Pula // Raspisan Poziv za prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Marijan Rotar

Sukladno Članku 44. Statuta Pulskog filmskog festivala, stavka 6., Javna ustanova Pula Film Festival pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Marijan Rotar na 67. Pulskom filmskom festivalu.

Nagrada se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama koji su podjednako svojim idejama i djelima spojili Pulu i film i na taj način doprinijeli razvitku Festivala i raspoznavanju Pule kao filmskoga grada.

Kandidature se podnose u pisanom obliku s podacima o podnositelju i obrazloženju prijedloga kandidature. Prijedlozi se dostavljaju do 28. svibnja 2020. godine na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naznakom „ne otvaraj“.