Održana 29. sjednica Skupštine Istarske županije

29. sjednica Skupštine Istarske županije održana je danas, u gradsko-školskoj dvorani u Pazinu, uz dnevni red od 37 točaka. Na samome početku sjednice, predsjednik Skupštine Valter Drandić zahvalio se Stožeru civilne zaštite Istarske županije na posvećenosti i predanome radu u proteklom razdoblju, kojeg je obilježila pandemija koronavirusa. Uslijedila je prisega vijećnika Alena Viškovića (Koalicija stranaka IDS-HNS-ISU-HSLS-Zeleni), koji je zamijenio vijećnika Sandra Juramana, čiji je mandat stavljen u mirovanje.

Na dnevnome redu našao se potom prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, koji iskazuje visok stupanj izvršenosti, što znači da je proračun dobro planiran te da su se programi i aktivnosti izvršavale sukladno planiranim vrijednostima. Ostvareni višak poslovanja u Istarskoj županiji i kod njezinih proračunskih korisnika pokazuje financijsku stabilnost i likvidnost. Obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin je potom podnio Izvješće rada župana za prošlu godinu. Kako je istaknuo, dužnost župana je preuzeo 3. srpnja 2019. godine, nakon što je njegov prethodnik Valter Flego  postao zastupnikom u Europskom parlamentu. Time je preuzeo i obvezu da nastavi sve započete i planirane županijske programe i projekte, a na one najznačajnije se i osvrnuo.

– Na području gospodarstva izdvajam pokretanje nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2019.“, rezerviran za male i srednje poduzetnike, s povlaštenim uvjetima kreditiranja i subvencijom na kamatu iz županijskog proračuna, s glavnim ciljem jačanja njihove konkurentnosti te poticanja otvaranja novih radnih mjesta. U proljeće prošle godine krenuli smo i s izgradnjom sustava navodnjavanja Červar Porat- Bašarinka, čija vrijednost iznosi 110 milijuna kuna, a financira se u stopostotnom iznosu iz EU fondova, naglasio je župan Radin. Nadalje, rekao je i kako Županija kontinuirano radi na unaprjeđivanju zdravstvenog i socijalnog standarda, a najznačajniji projekt je izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli. Također, lani je pokrenut i projekt dogradnje Zavoda za javno zdravstvo IŽ ukupne vrijednosti 29 milijuna kuna; otvorena je nova zgrada ambulante i ljekarne u Vodnjanu, projekt vrijedan 5 milijuna kuna, a dovršena je rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije osobe u Rovinju, u vrijednosti od 22 milijuna kuna. Prema riječima župana, značajna sredstva uložena su i u školstvo, provodili su se projekti na području kulture, a kontinuirano se radilo i na razvoju manjinskih prava i poticanju multikulturne raznolikosti Istarske županije. Što se prometne infrastrukture tiče, u 2019. godini u održavanje istarskih cesta uloženo je 72 milijuna kuna od strane Županijske uprave za ceste; u lučke uprave uloženo je 4,3 milijuna kuna, a u vodozaštitni sustav preko 43 milijuna kuna.

– Na kraju, možemo reći da smo tijekom pred-epidemijske 2019. godine postigli zadovoljavajuće rezultate u gotovo svim područjima, a u skladu s ovlastima i financijskim mogućnostima koje nam stoje na raspolaganju, zaključio je župan podsjetivši i kako je Županija s početkom ove godine preuzela 123 djelatnika bivšeg Ureda državne uprave, a povjereno joj je i 200 novih poslova.

Izvješće o radu župana jednoglasno je prihvaćen.

Uslijedio je Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, koji je, također, jednoglasno prihvaćen. Kako je objašnjeno, Izmjene i dopune proračuna se uobičajeno predlažu u prvoj polovini godine kako bi se u tekući Plan ugradio rezultat poslovanja ostvaren prethodne godine, te kako bi se uskladili programi i aktivnosti sa stvarnim potrebama. Međutim, zbog krize prouzročene pandemijom koronavirusa Prijedlog proračuna prilagođen je novim okolnostima. Naime, zbog negativnog utjecaja krize na gospodarstvo pristupilo se planiranju  krajnje oprezno s ciljem da proračun za ovu godinu bude realan i održiv, u stanju garantirati potrebnu likvidnost za financiranje redovne djelatnosti i započete projekte. Stoga, se ovim rebalansom Proračun Istarske županije za 2020. godinu umanjuje, te iznosi 1.623.700.000 kn. U prvom redu, umanjuju se materijalni i režijski troškovi za 10 do 20%; donacije, pomoći i subvencije do 50%; znatno se umanjuju sredstva za službena putovanja, reprezentaciju, nabavku namještaja i opreme za radne prostorije i za promotivne aktivnosti; a umanjuje se i osnovica za obračun plaća službenicima i namještenicima za 15% u prva tri mjeseca i za 10% u sljedeća tri mjeseca primjene. Također, iz proračuna su izuzete manifestacije i aktivnosti koje se, uslijed epidemioloških ograničenja, neće održati u ovoj godini, odnosno smanjena su proračunska sredstva za programe i događaje koje će se ipak održati, ali u reduciranom obliku.

Sve investicije, odnosno kapitalni projekti financirani sredstvima iz europskih fondova ili iz državnog proračuna, kreditnim sredstvima ili iz namjenskih izvora za koje je utvrđeno da će se realizirati se nastavljaju, dok se ostali kapitalni projekti i investicije prenose projekcijama u naredno razdoblje. Dakle, nastavlja se s izgradnjom i opremanjem OB Pula; dogradnjom Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije; adaptacijom zgrada Bolnice „Martin Horvat“ Rovinj; izgradnjom Srednje medicinske škole u Puli; realizacijom projekta KLIK – Centar za kompetencije u ugostiteljstvu i turizam Pula; rekonstrukcijom Srednje talijanske škole Buje; projektom izgradnje sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka; sufinanciranjem Kuće Kaštela u Momjanu, te optimizacijom postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.