Na dva dana za promet se zatvara proboj Valturska – Japodska ulica/Ulica Bože Gumpca

Kao što je bilo najavljeno prilikom otvaranja za promet rotora u Valturskoj ulici, tijekom ovog tjedna točnije 28. i 29. svibnja 2020. godine za promet će se zatvoriti cesta koja povezuje Valtursku ulicu s Japodskom ulicom/Ulicom Bože Gupmca (proboj), kako bi izvođač radova (Cesta d.o.o.), o svom trošku, zamijenio završni-habajući sloj asfalta, za koji su provedenim kontrolnim ispitivanjima utvrđena određena odstupanja u odnosu na propisanu kvalitetu.

Predmetna prometnica, podsjetimo, gradila se paralelno s izgradnjom rotora na raskrižju Valturske s Ulicom Jurja Žakna i Japodskom ulicom a budući je ista bila asfaltirana još u ožujku ove godine, pod gradilišnim je uvjetima bila puštena u promet kako bi se omogućilo okolnim stanovnicima da lakše i jednostavnije prometuju do svojih domova.

S obzirom da su kontrolnim ispitivanjima koja su, između ostalog, sastavni dio nadzora gradilišta utvrđena spomenuta odstupanja u kvaliteti završnog-habajućeg sloja asfalta na toj prometnici, a na koja je ukazao i sam izvođač, ista će otkloniti kroz naredna dva dana,  nakon čega će uslijediti postupak tehničkog pregleda za predmetnu prometnicu kao i za rotor s ciljem izdavanja uporabne dozvole, odnosno preuzimanje izvedenih radova od strane Grada Pule.
 
Napomenimo da su radovi na izgradnji kružnog raskrižja  Valturske, Japodske i Ulice Jurja Žakna, kao i na izgradnji proboja Valturske ulice na Japodsku ulicu/Ulicu Bože Gumpca, započeli krajem studenog prošle godine, te iako se formalno odnose na dvije prometne građevine isti su se, zbog njihove direktne prostorne  povezanosti, izvodili paralelno vodeći pritom računa da se  promet regulira na način da u čim manjoj mogućoj mjeri utječe na život okolnih stanovnika.

U sklopu izgradnje prometnice koja povezuje Valtursku ulicu s Japodskom ulicom/Ulicom Bože Gumpca u duljini od 90 metara izvedena je i oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička kabelska kanalizacija. Ukupna ugovorena vrijednost navedenog zahvata (proboja), prema provedenoj javnoj nabavi iznosila je 1.284.820,30 kuna bez PDV-a, dok je ugovorena vrijednost rekonstrukcije raskrižja  Valturske ulice, Ulice Jurja Žakna i Japodske ulice (rotor s pripadajućim prometnim površinama te infrastrukturom) iznosila  5.452.887,30 kuna bez PDV-a, odnosno sveukupno nešto više od 6,7 milijuna kuna  bez PDV-a.

Ovim se putem zahvaljujemo svim građanima na strpljenju za vrijeme odvijanja radova.