U Općini Medulin održan sastanak s predstavnicima Kaštijuna d.o.o. i građanske inicijative Čist zrak duga ljubav

U Općini Medulin održan je sastanak načelnika Općine Medulin, Gorana Buića, predsjednika vijeća Marka Zlatića, građanske inicijative Čist zrak duga ljubav s predstavnicima uprave i nadzornog odbora Kaštijuna d.o.o.

 

Ovo je još jedan od sastanaka koji je morao biti odgođen zbog epidemije Covida 19, ali odmah po omogućavanja epidemioloških mjera isti je održan, a s ciljem rasprave oko teksta rezolucije o Kaštijunu koju je medulinsko Općinsko vijeće donijelo krajem prošle godine, s posebnim osvrtom na aktivnosti  i investicije tvrtke Kaštijun koje su poduzete na otklanjanju nepravilnosti.

 

Na sastanku su raspravljene sve točke Rezolucije te je članica uprave Vesna Dukić upoznala prisutne da su pri kraju radovi koji su ugovoreni s ciljem onemogućavanja neugodnih imisija, a u tu će se  svrhu u pogon ugraditi i zračna zavjesa, osim postojeće vodne maglice.

 

Svi su se prisutni složili da je potrebno poduzeti sve da na centar dolaze manje količine otpada, a Alen Golja, zamjenik predsjednika nadzornog odbora istaknuo je kako to najviše ovisi o komunalcima, JLS, komunalnim redarima, te da se svi  trebaju držati načelnih kvota odlaganja.

Građanska inicijativa Čist zrak duga ljubav i dalje inzistira na omogućavanju civilnog nadzora udruga nad radom ŽCGO, te se vjeruje da će Grad Pula i Istarska županija prepoznati nužnost istoga, obzirom da je odlagalište pod lupom okolnih mještana koji su zabrinuti za svoje zdravlje i za kvalitetu svog i života svoje djece.

 

Član nadzornog odbora Enco Crnobori naveo je kako smatra da je napravljen veliki iskorak  u otklanjanju nedostataka, a inicijativa zamjenika župana da se napravi savjetodavno tijelo sa svim komunalcima je dobra. Kao i 2009. godine smatra da lokacija ŽCGO nije bila dobro odabrana.

 

Marko Zlatić podsjeća da je prva rezolucija Općinskog vijeća donijeta 2009. godine kada se upozoravalo da lokacija za ŽCGO nije dobra. Ističe da je Vesna Dukić puno toga pojasnila, ali je ipak vidljivo da su sve točke rezolucije osnovane. Od pisanja rezolucije do danas je puno toga riješeno, ali je činjenica da je naša kvaliteta života znatno narušena, da je većina iznajmljivača lani primila reklamacije od turista, da je bilo puno poziva, komentara… Možda se bolje nije moglo, ali situacija je bila katastrofalna i bojimo se da će sušenje mulja pogoršati situaciju. Općina će i dalje ustrajati na tome da se u otklanjanje nedostataka Kaštijuna uključe i Fond i Ministarstvo te osobito Grad Pula i Istarska županija. Istaknuo je kako je osim turističkih djelatnika, egzistencija ugrožena i našim stočarima i poljoprivrednicima.

 

Goran Buić zaključio je kako je inicijativa Općinskog vijeća i građanske inicijative ipak dala rezultate. Upravo zbog aktivnosti Građanske inicijative i Općine Medulin, Kaštijun je veliko gradilište koje bi trebalo smanjiti negativne učinke po okoliš. Podrška zamjenika župana g. Radina je također značajna. Iz ovoga što je navedeno tijekom sastanka vidljivo je da je Centar spreman za ovu sezonu, ali Općinu brinu buduće aktivnosti (mulj, energana, spalionica…) te zaista postoji bojazan da će se mještani početi iseljavati. O posljedicama za gospodarstvo, ugostiteljstvo i turizam nije potrebno špekulirati, one su svima vidljive, te je zaključeno da je potrebno što prije demistificirati lebdeće čestice i neugodan miris, te je potrebno utvrditi što su, kako se šire, od kuda dolaze…

 

Na kraju sastanka odlučeno je da će se vijećnicima, mjesnim odborima i građanskoj inicijativi omogućiti obilazak Centra kako bi se svi na licu mjesta upoznali s radom i tehnologijom Centra.