Grad Pula obilježio Svjetski dan zaštite okoliša

Povodom 5. lipnja, Svjetskog dana zaštite okoliša u Parku kralja Petra Krešimira IV zasađeno je stablo ginka. Simboličnom sadnjom dugovječnog stabla Gingko biloba, koji je kao vrsta opstao još iz doba mezozoika, Grad Pula pridružio se obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na godišnjicu održavanja Konferencije o okolišu Ujedinjenih naroda u Stockholmu 1972. godine, na kojoj je prihvaćen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta potiče se svijest o okolišu i usmjerava politička pozornost te se nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju s ciljem održivog razvoja.

Tema Svjetskog dana zaštite okoliša 2020. godine je „Slavimo biološku raznolikost“.

Na području Grada Pule nalaze se brojna zaštićena područja i mnoštvo zaštićenih vrsta. Od zaštićenih područja ističu se park šume Šijana i Busoler s brojnom raznolikom florom i faunom, dok su od ugroženih i strogo zaštićenih biljnih vrsta prisutna nalazišta: dugog oštrika, sredozemne ljuljolike, primorske makovice, valjkastog tankorepića, smeđe i muhine kokice, kokice paučice, primorske jurčice i dr. Od zaštićenih sisavaca, tu je, dobro nam poznata sredozemna medvjedica, dupin, mali i veliki potkovnjak, vidra, primorski i dugouhi šišmiš  i dr. Osim navedenih vrsta, na području Grada Pule nalaze se i staništa zaštićenih ptica, leptira, vodozemaca, gmazova, odnosno područja ekološke mreže NATURA 2000. Mjere zaštite definirane su brojnim propisima koji se odnose na zaštitu prirode i okoliša, kako na  nacionalnoj tako i  lokalnoj razini.