VODNJAN-DIGNANO: Obavijest o novoj prometnoj regulaciji u dijelu Ulice 1. maja u Vodnjanu

Obavještavamo vas da se od petka, 12. lipnja  uvodi nova regulacija prometa u dijelu Ulice 1. Maja u naselju Vodnjan.
Novom regulacijom prometa dio Ulice 1. Maja od raskrižja sa Fažanskom cestom do spoja sa državnom cestom DC75 postaje jednosmjerna ulica,
a na raskrižju sa državnom cestom DC 75 uvodi se obavezni smjer skretanja u desno prema kružnom toku „Vodnjan jug“.
U cilju povećanja razine sigurnosti za pješake, prometnom se regulacijom uređuje novi pješački prijelaz preko državne ceste DC 75.