Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2020.  godini – IV. uzorkovanje 

 

           Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 29. lipnja do 1. srpnja 2020. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23.5 ºC do 26.8 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22 ºC do 32 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 214 mjernih točaka odnosno u 99.53 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj postaji (Marčana, Duga Uvala – Hotel Croatia), odnosno 0.47 % zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca.