Privremena regulacija prometa na dijelu Premanturske ceste

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobren je produžetak roka izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Premanturske ceste kod. k.br. 16  za nastavak  izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje za građevinu stambeno – poslovne namjene. Produžetak roka izdan je za razdoblje od  6. do 11. rujna 2020. godine, s obzirom da se, radi nepredviđenih tehničkih poteškoća, radovi nisu mogli dovršiti u traženom vremenskom razdoblju.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.