Grad Pula je i u 2020. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva kroz bespovratne potpore. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2020. godini pod nazivom „Potpore Pula 2020“ pulskim će se poduzetnicima dodijeliti čak 2,5 milijuna kuna bespovratnih potpora od čega najviše za smanjenje troška zakupnine i režijskih troškova te pomoć u nabavci dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme, a sredstva u iznosu od milijun kuna osigurana su u proračunu za 2020. godinu.

Potpore su namijenjene novoosnovanim tvrtkama, zatim poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukaciju zaposlenika, za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, potpore za IT sektor i potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19.

Potpora uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 predstavlja novu mjeru pomoći onim poduzetnicima koji koriste i unajmljuju poslovne prostore od trećih osoba kako bi ih se stavilo u ravnopravan položaj s poduzetnicima koji unajmljuju gradske poslovne prostore. U sklopu ove mjere financirat će se i podmirenje režijskih troškova i nabava dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme (maske, zaštitne rukavice, viziri, zaštitna odijela, zaštitna pregrada od pleksiglasa) čija uporaba je naložena poduzetnicima sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

„Grad Pula novim setom mjera pomoći omogućuje poticajno poslovno okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima. U Istri smo zahvaljujući jasnoj strategiji i konkretnim mjerama samo u posljednje tri godine uspjeli znatno smanjiti nezaposlenost pa je ona već neko vrijeme ispod prosjeka Republike Hrvatske. Isto tako, nije slučajno da je Istra jedina od svih županija u Hrvatskoj u koju se više ljudi doseljava nego što iz nje odlazi, a brojna istraživanja jasno pokazuju da je Pula jedan od najboljih gradova za život i poslovanje u Hrvatskoj“, rekao je gradonačelnik Pule Boris Miletić te dodao kako poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za sebe i za širu zajednicu.

Govoreći o prošlogodišnjem poticajnom programu kroz dodjelu bespovratnih potpora za postojeće i poduzetnike početnike Miletić napominje kako je Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini odobrilo je 129 zahtjeva u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna, a u 2018. godini milijun kuna.

“Naši su rezultati mjerljivi, a ovogodišnjim izdvajanjem 2,5 milijuna kuna naše opredjeljenje za razvoj gospodarstva je vrlo jasno“, ocijenio je Miletić.

U 2020. godini 2,5 milijuna kuna bespovratnih potpora dodijelit će se kroz sedam mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama želi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Od ove godine maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri uvećan je sa 10.000,00 na 15.000,00 kuna, a ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20% na odobreni iznos potpore.

Mjerom Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata želi se sa 15.000,00 kuna pomoći za pripremu i kandidiranje projekta potaknuti poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski rast i razvoj.

Mjerom Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanježeli se poduzetnicima smanjiti troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti ih na zapošljavanje nove radne snage s posebnom i uvećanom potporom za zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdje se i ove godine dodjeljuju potpore u iznosu od 20.000,00 kuna za zapošljavanje osoba koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, a za zapošljavanje osoba s invaliditetom potpore od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, ovisno o stručnoj spremi, uvećavaju se za 50 posto. Na ovaj način želimo i dalje poticati zapošljavanje teže zapošljivih osoba.

Mjerom Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika želi se omogućiti poduzetnicima polaganje majstorskih i stručnih ispita kao i dodatna edukacija i obrazovanje u iznosu do 5.000,00 kuna u 2020. godini, a sve kako bi se povećala njihova konkurentnost i time omogućio lakši opstanak na tržištu.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovineželi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. Najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri povećan je sa 25.000,00 na 30.000,00 kuna, a čime je na prerađivačku industriju stavljen još veći naglasak u 2020. godini.

Mjerom Potpore za IT sektor želi se omogućiti poduzetnicima iz sektora računalnog programiranja lakše otvaranje subjekta i izlazak na tržište, nabavu ili zamjenu potrebne računalne opreme, softvera, licenci, literature kao i omogućiti dodatnu edukaciju, a sve kako bi se osnažio sektor računalnog programiranja i povećao broj gospodarskih subjekata te njihova konkurentnost u IT sektoru. U 2020. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri povećan je s 15.000,00 na 20.000,00 kuna.

Mjerom Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 želi se pomoći onim poduzetnicima koji koriste i unajmljuju poslovne prostore od trećih osoba kako bi ih se stavilo u ravnopravan položaj s poduzetnicima koji unajmljuju gradske poslovne prostore. Također, uvodi se mjera za podmirenje režijskih troškova i nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme (maske, zaštitne rukavice, viziri, zaštitna odijela, zaštitna pregrada od pleksiglasa) čija uporaba je naložena poduzetnicima sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

„Grad poduzima niz drugih mjera koje neposredno utječu na ukupnu kvalitetu života svih koji u gradu žive i rade – od osiguranog smještaja u vrtiću za svako dijete, produženog boravka u svim školama kako bi pomogli zaposlenim roditeljima, jednosmjenske nastave u gotovo svim osnovnim školama i slično. Potrebno je istaknuti da razvoju poduzetništva doprinosi uspostava kvalitetne razvojne mreže potpora i suradnje brojnih partnera koji usklađeni utječu na stvaranje i nadogradnju učinkovitih temelja na kojima se razvija gospodarstvo“, zaključio je gradonačelnik Miletić.

Sve informacije i obrasce možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/21060/potpore-pula-2020-javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2020-godini/