Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje na dijelu Tesline ulice

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Tesline ulice kod. k.br. 70  za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje predmetne građevine. Sukladno odobrenju radovi se planiraju okončati do 22. rujna 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.