Usprkos koronakrizi proračunom osigurano preko 500.000,00 kuna za stipendiranje medulinskih učenika i studenata

Općina Medulin objavila je novi natječaj za stipendiranje učenika i studenata koji je otvoren do 12.10., a na njega se mogu javiti svi studenti s područja općine Medulin s ukupnom prosječnom ocjenom u posljednje dvije godine najmanje 4,0 za studente prve godine, odnosno 3,0 za studente viših godina studija te učenici koji primaju dječji doplatak.

Godišnje se za stipendiranje učenika i studenta u proračunu Općine Medulin osigurava preko 500.000,00 kuna, a svaki student mjesečno prima stipendiju u iznosu od 800,00 kuna dok učenici primaju u iznosu od 500,00 kuna.

Osim ranije spomenutih uvjeta, postoje dvije razine dodjele natječaja odnosno uvjeta za studente prvih godina studija te za studente viših godina studija. Tako redoviti studenti prve godine studija moraju biti državljani Republike Hrvatske, imati prebivalište na području općine Medulin najmanje 1 godinu prije isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, ne smiju biti stariji od 22 godine života, a jedan od uvjeta je i da su završili predhodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom najmanje 4,0. 

Studenti viših godina studija uz prva dva uvjeta – državljanstvo RH i prebivalište na području općine Medulin najmanje 1 godinu, ne smiju biti stariji od 24 godine, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života, te moraju zadovoljavati uvjet da su završili predhodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom najmanje 3,0. 

Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji redovno upisuju razred, a udovoljavaju slijedećim uvjetima: da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Općine Medulin, da su upisali razred srednje škole redovno te da primaju dječji doplatak.

Studenti koji su postojeći korisnici stipendije Općine Medulin ne javljaju se ponovo na natječaj, budući da se (potpisani) ugovor o stipendiranju odnosi na cijeli tijek studija, već moraju dostaviti potvrdu o upisu i prijepis ocjena.

Sve informacije i potrebna dokumentacija objavljena je na službenim web stranicama Općine Medulin: www.medulin.hr, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na e-mail: gianni.buzleta@medulin.hr

Epidemija koronavirusa nije utjecala na iznos stipendija

Iako je zbog aktualne situacije s koronavirusom Općina Medulin uvela mjere štednje u proračun, stavka u proračunu za stipendiranje nije smanjena te tako ona kao i prethodnih godina iznosi 545.000,00 kuna.

Prošle godine dodijeljeno čak 82 stipendije

U akademskoj godini 2019/2020 godina Općina Medulin dodijelila je rekordan broj stipendija, njih čak 82, od čega 73 studentske stipendije te 9 učeničkih. Time Općina Medulin svake godine povećava broj stipendija, a sve u cilju da svi učenici i studenti koji udovoljavaju uvjetima natječaja doista i dobiju stipendiju za koju su se prijavili, a sve kako bi olakšali materijalni položaj studenata i ulagali u obrazovanje mladih.

Produženje roka za prijavu na natječaj

Natječaj je objavljen u petak, 11. rujna 2020. godine te je svih prijašnjih godina bio otvoren 14 dana, no zbog specifičnosti upisa pojedinih fakulteta ove godine je rok za prijavu 28 dana odnosno do 12.10.2020. godine do 12 sati. Za učenike rok za prijavu ostaje 14 dana od dana objave dakle do 25.09.2020. godine.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za učeničke/studentske stipendije 2020./2021. – ne otvaraj“

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći na općinskim web stranicama www.medulin.hr i na oglasnoj ploči Općine Medulin.