GRAD VODNJAN-DIGNANO OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU PRORAČUNA GRADA ZA 2021. GODINU

Grad Vodnjan-Dignano je na službenoj web stranici Grada objavio Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu.

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Vodnjan-Dignano, Proračuna Grada za 2021. godinu, poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove i svi drugi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama žele pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna, da se odazovu pozivu te da svoja mišljenja i prijedloge dostave putem online (elektroničkog) obrasca, a zaključno do datuma 07. listopada 2020. godine.

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu cilj je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim građanima Grada i drugim predstavnicima zainteresirane javnosti te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih zainteresiranih u javnom životu Grada.

Razmotriti će se svi u roku pristigli prijedlozi, a oni koji budu realni, jasni i konkretni i u skladu sa financijskim i zakonskim mogućnostima, ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Vodnjan-Dignano za 2021. godinu koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Vodnjana na razmatranje i usvajanje.

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna ispunjava se direktno na webu Grada te se traženi podaci klikom na gumb ″pošalji″ dostavljaju nadležnom odjelu putem elektroničke pošte.