U Vinkuranu održan sastanak inicijative “Čist zrak-duga ljubav” i suradn

Jučer je u Vinkuranu u popodnevnim satima održan sastanak užeg odbora inicijative “Čist zrak-duga ljubav” sa gostima iz Zelene Istre te prijateljima i suradnicima inicijative, a kojima je zajednički cilj zaustaviti rad neispravnog Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Tema sastanka je bila uzajamno informiranje o korisnim saznanjima o radu Kaštijuna ovoga ljeta, radu inicijative te na koji način nastaviti daljnji rad s ciljem da se što prije dođe do kvalitetnog rješenja koje bi jamčilo prvenstveno najpogođenijima radom Kaštijuna, a to su mještani općine Medulin, pravo na čist zrak, tlo, vodu kao i na normalan i zdrav život.

Bojan Blagonić je ispred inicijative, a sada i kao član Nadzornog odbora Kaštijuna d.o.o. u ime inicijative i mještana općine Medulin okupljene izvijestio o svojim saznanjima o aktualnim radovima i investicijama na Kaštijunu kao i svrsishodnosti istih.

Tako je kazao da usprkos provedenom većem dijelu planiranih investicija s ciljem otklanjanja smrada do značajnijih poboljšanja nije došlo budući da je i ovoga ljeta, isto kao i proteklog, sa Kaštijuna smrdilo i time se zagorčavao život mještanima općine Medulin, ali i žiteljima pojedinih naselja u Puli.

Inicijativa je iz razloga daljnjeg širenja smrada uvela nekoliko dodatnih načina mjerenja i javljanja mještana o stanju na terenu, a jedno od tih je i forma na internetu kojom su mještani mogli detaljno zabilježiti tj. prijaviti lokaciju i vrijeme pojave smrada. Poveznica na formu se nalazi na Facebook grupi „Čist zrak, duga ljubav“. Ti će se podaci u budućnosti moći koristiti i za dodatnu analitiku problema, ali i evidentirati kao dokaz protivan upornim tvrdnjama uprave Kaštijuna kako centar radi besprijekorno i ne pogoršava život i zdravlje mještana.

O situaciji sa, još uvijek neuspjelim, pokušajem osnivanja civilnog nadzora na Kaštijunu, a što je bilo javno obećano u više navrata od aktualne lokalne vlasti, govorile su članice udruge Zelena Istra, Dušica Radojčić i predsjednica udruge Irena Burba. Zaključak je da lokalnoj vlasti kao i upravi Kaštijuna nikako ne odgovara civilni nadzor i svim silama se, usprkos javnim obećanjima, trude opstruirati njegovo osnivanje. Razlog može biti samo jedan, a to je da nešto o samom ne-radu Kaštijuna skrivaju. Zelena Istra će i nadalje surađivati sa inicijativom “Čist zrak-duga ljubav” vezano uz problematiku Kaštijuna. Članovi inicijative potvrdili su da taj otpor vlasti prema prijedlogu inicijative postoji, da ga Županija opravdava strahom od “paralelnog upravljanja centrom”, što inicijativa nikada nije tražila, dapače, upravo su to na sastancima za županom naglašavali kao nešto od čega se unaprijed ograđuju, a niti žele.

U nastavku se okupljenima potom obratila inženjerka biotehnologije Koviljka Aškić, iskusna stručnjakinja iz područja zakonske regulative vezano uz zaštitu okoliša te je upozorila na problematiku u Istarskoj županiji koja je još uvijek nespremna i nevoljna da učini sve potrebno kako bi se u istri uvelo zakonom propisano odvajanje i prikupljanje otpada, a za što upravo sada Istra plaća kaznu veću od dva milijuna kuna, od čega samo grad Pula 950.000,00 kuna, a te će se kazne nastavi li se ne-rad ovim putem idućih godina još dodatno povećavati. S Kaštijuna smrdi, lebdeće čestice nekontrolirano padaju po poljima s kojih se “eko-proizvodima” hrani Pula, cementare ne žele preuzeti loš gorivi otpad te se namjesto zarade stvaraju dodatni troškovi u odvozu i daljnjem zbrinjavanju otpada. Sa svim silnim milijunima kuna utrošenim na rad Kaštijuna i planom gospodarenje otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. – 2022. kojim je predviđeno odvojeno prikupljanje 60% otpada, nakon tri godine Pula je dosegla sramotnih 12%, te se na Kaštijunu i dalje gomilaju velike zelene bale koje nitko neće.

Na sastanku se govorilo još i o rezultatima provedene ankete koja još uvijek traje i nije završena, s ciljem prikupljanja potpisa za peticiju kojom bi se tražilo zatvaranje Kaštijuna, te korisne web aplikacije kojom su mještani evidentirali vrijeme i lokaciju pojave smrada po naseljima općine Medulin. Uz to postavilo se pitanje planira li Općina Medulin raditi svoju kompostanu te ako da, ima li lokaciju za to? Planira li to zajedno s gradom Pula, a ako da, je li lokacija i tog zagađivača opet na Kaštijunu te planira li se možda raditi jedna kompostana za cijelu županiju, i može li se naći lokacija negdje u središtu Istre ili slijedi daljnja borba protiv aglomeracije svih mogućih zagađivača baš i jedino na lokaciji Kaštijuna?

U nastavku su članovi inicijative Ivo Lorencin i Mario Rosanda izvjestili o svojim nedavnim nastupima na radijskim postajama kao i nastupima u ostalim medijima, a gdje su dodatno isticali i zabrinjavajuće stanje sa izostankom valjane reakcije aktualne političke vlasti kao i svih žitelja Istarske županije, koji se nedovoljno ili nikako ne indentificiraju s problematikom rada Kaštijuna, jer njima jednostavno, kako su rekli, ne smrdi, a dok je dobrim dijelom smrad s Kaštijuna, uz njegov neispravan rad, krivac upravo i nebriga svih građana Istre o načinu odvajanja bio-otpada na svom kućnom pragu. Kroz medije su također ponovili poziv inicijative da se problemom pozabave sve političke opcije u Istri, ali i u Saboru, gdje se do sada odazvao jedino saborski zastupnik Marin Miletić iz Rijeke dobrom voljom i obećanjem o punoj potpori radu inicijative “Čist zrak-duga ljubav” sve do prekida rada neispravnog postrojenja, ili pak konačnog zatvaranja Kaštijuna, ako isto nije u stanju raditi prema propisima.

Raspravljalo se također i o podršci Općini Medulin vezano za njihovu najavljenu tužbu protiv rada Kaštijuna d.o.o. na način kao do sada i traženje njegovog zatvaranja, gdje je inicijativa “Čist zrak-duga ljubav” izrazila podršku ovim novim konkretnijim potezima Općine, uz ogradu s mišljenjem kako ulazimo u predizborno vrijeme te će se sada mnogi političari i stranke potruditi ponuditi pregršt obećanja i poduzeti mnoštvo populističkih akcija, a za koje svi jako dobro znamo da nakon izbora vrlo brzo padnu u zaborav, a problemi nastave postojati i dalje. Uz to, inicijativa je predložila i da se traži smjena kompletne uprave Kaštijuna d.o.o. zbog sveukupnog načina kako upravljaju centrom.

Zaključak sastanka je da u tom smislu inicijativa “Čist zrak-duga ljubav” svejedno podržava Općinu u svojim nastojanjima kao i nedavnu reakciju Općine i zahtjev za izmjenom prostornog plana kojim bi kompostanu, sušionicu mulja iz otpadnih voda, energanu, zbrinjavanje azbesta, opasnog životinjskog bio-otpada i drugo trebalo u planovima i izvedbi izmjestiti negdje drugdje u Županiji, čime bi se smanjile količine koje bi Kaštijun preuzimao, a time bi se anulirali smradovi i otrovi.

Nadalje, od Općine Medulin inicijativa “Čist zrak-duga ljubav” očekuje da izvijesti javnost o poduzetim radnjama prema usvojenim smjernicama Rezolucije od 19.12.2019., nadalje o planu, rokovima i dostavi dokumenata prema smjernicama sa sastanka Mjesnih odbora i Općine Medulin održanog u rujnu ove godine kao i izvještaj direktora Turističke Zajednice Općine Medulin o prijavama i odlascima gostiju zbog smrada s Kaštijuna.

Također je jedan od zaključka sa održanog sastanka da institucionalni put očito postoji, ali je potrebno zahtijevati urgentno zatvaranje ŽCGO Kaštijun sve dok se njegovo poslovanje ne uskladi sa svim izdanim dozvolama, ukoliko je takvo usklađivanje više uopće moguće. Obrazloženje da se ne može zaustaviti rad centra jer ga je Europa financirala nije realno jer su upravo oni ti koji su odobrili zastarjelu tehnologiju, a sada ti isti kažnjavaju nas građane jer zadovoljavamo potrebu te tehnologije, odnosno ne odvajamo dovoljno bio-otpad.

U protivnom, u slučaju uspješne borbe s Covid-om, i slijedom toga ponovno uspješnom predstojećom turističkom sezonom sa većim količinama smeća opet će nam se vratiti i veći smrad, uz još više opasnih otrovnih i kancerogenih lebdećih čestica koje zagađuju i tlo i zrak i vodu. A tada inicijativi i ogorčenim mještanima neće preostati ništa drugo nego li da s riječi pređu na – djela.

Jer suživot s ovakvim Kaštijunom jednostavno nije moguć.

Slijedi stoga ili prestanak rada takvoga Kaštijuna ili egzodus mještana. Treća, i najžalosnija solucija, bila bi ona koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ponudilo mještanima ugroženim radom sličnog centra na Marišćini, a to je da ih je proglasilo – kolateralnim žrtvama takvog centra. Hoće li i mještani općine Medulin i, dijelom, grada Pule šutke pasti i pristati biti kolateralne žrtve Kaštijuna?