Uređuju se odvojci Ulice Busoler – mještanima se osiguravaju kvaliteniji uvjeti prometovanja

U sklopu redovitog održavanja nerazvrstanih cesta te radova iz plana malih komunalnih akcija na području grada Pule intenzivirali su se radovi na sanaciji i uređenju pulskih prometnica i nogostupa te na osiguranju pristupačnosti građevina za osobe sa smanjenom pokretljivosti.

Naime, tijekom današnjeg dana započeli su radovi na uređenju pojedinih odvojaka Ulice Busoler, ukupne duljine od oko 280 metara.  Radove temeljem ugovora izvodi društvo Cesta d.o.o., a obuhvaćaju asfaltiranje ogranaka predmetne djelomično neasfaltirane (bijele) ceste čime će se značajno poboljšati kvaliteta i sigurnost prometa u navedenoj ulici.  Radovi se, u ovisnosti o vremenskim prilikama, planiraju okončati do kraja ovog mjeseca.

Spomenimo nadalje, da je prošlog tjedna izvršena obnova 35 metara nogostupa u dijelu Pazinske ulice, od Bujske do Stankovićeve ulice, te 170 metara nogostupa u Negrijevoj ulici. Prilikom radova u Negrijevoj ulici, označena su i 3 nova pješačka prijelaza te je izvedeno 5 rampi u Ulici Kamenjak kako bi se osigurao neometan pristup kolniku i sigurno prelaženje ceste za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Osim toga obnovljena je i prometna signalizacija. Isto tako, danas je izvršena sanacija mrežastih oštećenja u Cankarevoj i Krmpotićevoj ulici, te će se aktivnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta nastavit izvoditi kroz naredni period nastavno na povoljne vremenske prilike i to prvenstveno kroz održavanje najfrekventnijih prometnica.