Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji u 2020. godini – X. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, dana 21. rujna 2020. godine, proveo X. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, ujedno i zadnje ispitivanje u ovogodišnjoj sezoni kupanja. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21.2 ºC do 24.2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 23.8 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 197 mjernih točaka odnosno u 91.63 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 17 mjernih postaja (Umag, TN Stella Maris- Restoran, Brtonigla, Ladin Gaj, Uvala Kanova-Ispod restorana, Brtonigla, AC Ladin Gaj-FKK (južni dio), Novigrad, Mareda-Caffe Macumba, Novigrad, TN Tere-Hotel Maestral, Novigrad, TN Tere – Hotel Laguna, Novigrad, TN Tere – AC Sirena, Tar-Vabriga, Lanterna – Uvala Valeta-sport, Poreč, AC Ulika – Rt Šilok – sjeverni dio, Poreč, AC Ulika – Uvala Frnaže, Poreč, Hotel Pical – Plaža Borik, Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela, Poreč, Otok Sv. Nikola – Istok, Poreč, Rt Bara – Plaža, Poreč, AC Ulika – Uvala Bušuja, Umag, ladin Gaj, Rt Malin – Ispod kafića Plaja, Kršan, Plominski zaljev – Dražine zapad), odnosno 7.91%, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj postaji (Kršan, Plominski zaljev – Dražine istok), odnosno 0.47 %, zabilježena je zadovoljavajuća  kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca.