Privremena regulacija prometa na dijelu makadamskog ogranka Mihovilovićeve ulice

Trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu makadamskog ogranka Mihovilovićeve ulice u Puli radi izgradnje elektroenergetskog priključka stambene građevine.

Radove izvodi trgovačko društvo  Tgt Adriatik d.o.o..

Za vrijeme izvođenja radova, a koji se planiraju okončati do 7. listopada 2020. godine, na snazi je privremena regulacija prometa te se mole građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje iste.