Od 1. listopada Med eko servis prelazi na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada

Obavještavamo mještane Općine Medulin da od 1. listopada 2020. prelazimo na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada. Odvoz miješanog komunalnog odvijat će se jednom tjedno prema zimskom rasporedu odvoza otpada. Ponedjeljkom za naselje Medulin, a utorkom za ostala naselja.

 

 

Odvoz otpadnog papira i kartona vršit će se SVAKE DRUGE SRIJEDE počevši od 7. listopada 2020. (ostala naselja), odnosno 14. listopada 2020. (naselje Medulin).

 

 

Odvoz otpadne plastike nastavit će se SVAKE DRUGE SUBOTE za naselje Medulin počevši od 3. listopada 2020., dok će se odvoz otpadne plastike za ostala naselja nastaviti SVAKI DRUGI ČETVRTAK počevši od 1. listopada 2020.

 

 

Odvoz otpadnog metala vršit će se DRUGE SUBOTE U MJESECU, a prema rasporedu 10. listopada 2020.

 

 

Odvoz otpadnog stakla vršit će se ČETVRTE SUBOTE U MJESECU, a prema rasporedu 24. listopada 2020.

 

 

 

Stanovnici općine Medulin mogu u reciklažnom dvorištu Kamik, na lokaciji Kamik 36 (iza benzinske pumpe), od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati, te subotom u vremenu od 8 do 13 sati, uz predočenje osobnih dokumenata, odložiti sve vrste otpada u za to pripremljene sabirne kontejnere, a prema uputama djelatnika koji kontrolira odlaganje otpada na reciklažnom dvorištu.

 

 

 

Za sve daljnje upute i pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona 052/573-523 ili e-mail porukom na: reklamacije@medekoservis.hr