Općina Bale pristupila usluzi e- Novorođenče

Općina Bale prva je općina u Istri koja je pristupila usluzi e- Novorođenče koja će građanima omogućiti bržu i lakšu prijavu djeteta i predaju zahtjeva za novčanu potporu kroz sustav e-Građani. Između ministarstva pravosuđa i uprave i Općine Bale potpisan je Sporazum o priključivanju Općine Bale na novu funkcionalnost usluge eNovorođenče.

Naime, od 24.rujna 2020. godine usluga eNovorođenče dostupna je roditeljima s područja općine Bale. Uvođenjem ove usluge, Općina Bale omogućila je roditeljima novorođenog djeteta da prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče, Općini Bale dostave zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete.

Usluga e-Novorođenče od sada roditeljima omogućuje predaju zahtjeva za novčanu potporu za rođenje novorođenog djeteta prema općini. Uz prijavu djeteta, ova dodatna usluga uvelike će olakšati roditeljima te će, umjesto da skupljaju dokumentaciju i fizički je predaju u općini, od sada,  u samo nekoliko klikova moći predati i taj zahtjev i manje se baviti administracijom. Putem osobnog korisničkog pretinca im se dostavljaju zapisi i dokumenti: elektronički zapis iz matice rođenih i evidencije državljanstva, uvjerenje o prebivalištu, potvrda o prijavi na HZZO te porezne olakšice. Roditelji automatski mogu zatražiti i jednokratnu novčanu naknadu od HZZO-a, kao i novčanu potporu svog grada.

Podsjećamo da naknada za novorođeno dijete iznosi 10.000,00 kn. Naknada se dodjeljuje roditeljima koji imaju prebivalište i žive s djetetom na području općine Bale uz sljedeće ispunjene uvjete:

  • da dijete ima prijavljeno prebivalište na području općine Bale,
  • da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području općine Bale najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta a drugi da ima prijavljeno prebivalište na području općine Bale prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu