Grad Pula nastavljaju s provođenjem aktivnosti čišćenja ilegalnih odlagališta otpada

Kako bi se počistile i sanirale lokacije nepropisno odloženog otpada i doprinijelo zaštiti prirode te ujedno stvorila estetski prihvatljiva slika grada, Grad Pula putem gradskog trgovačkog društva Pula Hecurlaneom d.o.o. nastavlja s aktivnostima čišćenja prepoznatih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada, najavili su danas na konferenciji za medije pulski gradonačelnik Boris Miletić zajedno sa predsjednikom Gradskog vijeća Tizianom Sošićem i direktorom Pula Herculanee d.o.o. Igorom Starim. Zone koje će se čistiti i sanirati jesu zona Valelunge (uključujući cestu prema Mandraču), Hidrobaze i prema Štinjanu te zona Monte Ghira na kojima je ukupno odloženo oko 500-tinjak m3 raznog otpada (smeće, glomazni i građevinski). Čišćenje i sanacija predmetnih lokacija izvršit će se do kraja ovog mjeseca.

„Velika većina naših sugrađana itekako je ekološki osviještena i ne odlažu ilegalno otpad, međutim postoji i ona manjina koja nažalost to čini i što želimo detektirati te onemogućiti im daljnje takvo postupanje.  Naši građani vole prirodu i svoj okoliš i to dokazuju kroz brojne primjere a na nama svima je da im to osiguramo i ubuduće. U ovom poslu možemo uspjeti samo ako smo zajedno –  javni sektor, komunalna društva, mjesni odbori i uz suradnju i otvorenost prema našim sugrađanima.“, naglasio je pulski gradonačelnik te iskoristio priliku da pozove sve sugrađane da kada primijete nelegalno odlaganje otpada to odmah dojave u Herculaneu, Grad Pulu i/ili svoj mjesni odbor kako bi mogli promptno reagirati.

U svom uvodno osvrtu predsjednik Gradskog vijeća istaknuo je da se toj temi teži dati drugu dimenziju kako se ne bi konstantno ulagalo u čišćenje a da se pojava vraća.

„Naša je želja pokrenuti niz akcija radi trajnog rješenja problema nezakonitih deponija glomaznog otpada u Puli na način što ćemo od sutra krenuti u akciju temeljitog čišćenja utvrđenih lokacija, osiguranja lokacija sustavom video nadzora i fizičkim barijerama, uvesti ćemo i nove mjere poboljšanja informiranja građana o postupanju sa glomaznim otpadom te krećemo u sustavno pokretanja mjera progona i kažnjavanja prekršitelja putem sustava video nadzora. Treba nam svakako suradnja svih involviranih, a posebno je nužna potpora naših sugrađana.“, istaknuo je Tiziano Sošić, dodajući da je konferencija za medije organizirana baš na ulazu u šumicu Valdebek budući je ova šumica bila mjesto na kojemu je ilegalno odlaganje otpada bilo učestalo, a koja je početkom 2020. godine temeljito očišćena u suradnji s Mjesnim odborom Valdebek i velikim brojem volontera i građana. Nakon toga postavljene su rampe na ulazu što je polučilo pozitivnim pomacima, pojasnio je Sošić.

Medijima se obratio i Danijel Moretti predsjednik Mjesnog odbora Valdebek koji se zahvalio Gradu Puli i svim gradskih trgovačkim društvima koje su pomogle u realizaciji dosadašnjih aktivnosti, s posebnim osvrtom upravo na recentnu akciju čišćenja šumice kada je, iznio je podatak, iz šumice izvučeno 45 tona glomaznog otpada.

Rješavanju ove problematike svakako treba pristupiti sustavno a pozitivne je efekte moguće očekivati samo uz sinergiju svih sudionika počevši do onih koji osiguravaju uvjete za provedbu sustava gospodarenja otpadom do korisnika toga sustava, naših sugrađana i gospodarstvenika odnosno svih „proizvođača“ otpada.
Da se s problemom glomaznog otpada susrećemo već dulje vrijeme potvrdio je i direktor Igor Stari. „Glomazni otpad je frakcija otpada koja je složena i ne bi je trebalo biti toliko budući prosječno kućanstvo ne stvara tolike količine glomaznog otpada. U strukturi nepropisno odloženog otpada veliki udio je građevinskog otpada. Postoje određene lokacije na koje su građani i pravne osobe odlagali takvu vrstu otpada i to smo sanirali a sada predstoji sanirati i ove ostale lokacije koje su onečišćene“, naglasio je Stari te već za sutra najavio čišćenje zone oko groblje.

U cilju sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, nastavit će se s aktivnostima uspostave odgovarajućih mehanizama u ovisnosti o mogućnostima na terenu – kamera, fizičkih barijera, kontinuirane ophodnje i kontrole nadležnih komunalnih službi. Nadalje, na temelju prikupljenih podataka uz suradnju sa ostalim tijelima (inspekcija i drugi) poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje, a uz suradnju s mjesnim odborima detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  lokacija onečišćenih otpadom. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila, temeljito je pojasnio Sošić.

Uz aktivnosti Grada i društava u vlasništvu Grada, bitno je spomenuti i ostale akcije čišćenja kako one spontane od strane građana tako i one tradicionalne kao što je to  primjerice Eko akcija čišćenja podmorja i priobalja. Ova akcija datira unazad 20 godina a provodi se uz sudjelovanje niza partnera (Turistička zajednica grada Pule, zajednica Tehničke kulture Pula, ronilačke udruge Istarske županije, MUP–PU Pula, Hrvatski Crveni križ – Gradski ogranak Pula,  učenici osnovnih škola, građani po mjesnim odborima…). Dugogodišnja provedba ove značajne akcije rezultira svake godine sve manjom količinom otpada.