Do kraja tjedna novi režim jednosmjernog prometa na Gregovici

Sukladno najavi, na Gregovici je u tijeku postavljanje prometnih znakova i obilježavanje odgovarajuće popratne horizontalne signalizacije kojom se uspostavlja novi – jednosmjerni režim prometovanja zajedno s obilježavanjem više desetaka novih besplatnih parkirališnih mjesta. Slijedom istoga, trenutno je uveden jednosmjeran promet u Ulici Gregovica, od Kraške ulice do Ulice Istarskog razvoda, u Dvigradskoj ulici, od Ulice Gregovica, do Argonautske ulice, te na dijelu Argonautske ulice, u smjeru Ulice Istarskog razvoda prema Kraškoj ulici.

Sutra se nastavlja s uvođenje jednosmjernih ulica, i to u Županskoj ulici od Kolhiđanske ulice do Rašporske i u Ulici Proštinske bune, u smjeru od Kolhiđanske ulice do Rašporske ulice.

Na navedenim prometnicama u kojim se uvodi jednosmjeran promet, uvodi se i obilježavanje parkirnih mjesta, stoga se mole građani za dodatan oprez u prometu.

Kao što je već bilo istaknuto, izradu predmetnog prometnog elaborata Grad Pula pokrenuo je s ciljem da se mještanima navedenog naselja, ali i svim drugim građanima – korisnicima javnoprometnih površina ovoga dijela grada, omogući sigurnije prometovanje i kretanje pješaka po nogostupima, s posebnim naglaskom na osobe smanjene pokretljivosti, djecu, majke s  kolicima i druge.

Naime i od strane Grada Pule kao i Mjesnog odbora Gregovica, te pojedinačno od strane mještana Gregovice koji su se obratili Gradu, detektiran je problem prometovanja i problem  prometa u mirovanju u predmetnom naselju, a koji je posljedica sve veće izgrađenosti unutar naselja, kao i povećanje standarda građana koji rezultira posjedovanjem više osobnih vozila po domaćinstvu. Zbog toga su vozila učestalo parkirana na nogostupu, nerijetko s obje strane kolnika, čime je onemogućeno nesmetano odvijanje prometa, prvenstveno onog pješačkog.  Nakon detaljnog sagledavanja konfiguracije naselja i širine prometnica, rješenje je uočeno kroz uvođenja jednosmjernog prometovanja, na koji je prometni elaborat ishodovana suglasnost MUP-a.

Ova i ostale reorganizacije prometa potvrđuju da Grad Pula provodi aktivnosti sukladno potrebama građana i ostalih subjekata od interesa u cilju doprinosa povećanju standarda i kvaliteti života stanovnika Pule.