Grad Pula temeljito očistio zonu Monte Gira. Odneseno 15 kubika raznog otpada

Glomazni, građevinski i komunalni otpad u ukupnoj količini od 15 kubika odnesen je sa ilegalnog odlagališta otpada u zoni Monte Gira. Rezime je to prve po redu akcije čišćenja koju organizira Grad Pula putem gradskog društva Pula Herculanea d.o.o. s ciljem sanacije lokacija nepropisno odloženog otpada i doprinosa zaštiti prirode te ujedno stvaranju estetski prihvatljive slike grada. 

Nakon čišćenja Monte Gira, koje je izvršeno tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana, aktivnosti se, sukladno najavi, nastavljaju na području Valelunge – cestica prema Mandraču na kojoj se lokaciji nalazi uglavnom građevinski otpad. Potom slijedi čišćenje zone Hidrobaze i okolice Štinjana dok je posljednja lokacija, koja ujedno predstavlja i najveće detektirano odlagalište ilegalnog otpada, u zoni Valelunge. Sve aktivnosti se, sukladno vremenskim uvjetima, planiraju okončati do kraja ovog mjeseca.

Intencija je trajno riješiti problem nezakonitih deponija glomaznog otpada u Puli kroz akcije temeljitog čišćenja utvrđenih lokacija, te spriječiti daljnje odlaganje otpada uspostavom odgovarajućih mehanizama osiguranja lokacija u ovisnosti o mogućnostima na terenu – kamera, fizičkih barijera, kontinuirane ophodnje i kontrole nadležnih komunalnih službi. 

Nadalje, na temelju prikupljenih podataka uz suradnju sa ostalim tijelima (inspekcija i drugi) poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje, a uz suradnju s mjesnim odborima detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  lokacija onečišćenih otpadom. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila.

Iako je velika većina Puležana itekako ekološki osviještena i ne odlaže ilegalno otpad, pojedinci nažalost ne sprežu od ilegalnog bacanja otpada a čemu se treba stati na kraj. U tom kontekstu potrebna je zajednička suradnja  i  javnog sektora, komunalnog društva, mjesnih odbora i građana koji odnos prema prirodi i okolišu pokazuju kroz svoj vlastiti primjer.  

Nakon čišćenja Monte Gira, koje je izvršeno tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana, aktivnosti se, sukladno najavi, nastavljaju na području Valelunge – cestica prema Mandraču na kojoj se lokaciji nalazi uglavnom građevinski otpad. Potom slijedi čišćenje zone Hidrobaze i okolice Štinjana dok je posljednja lokacija, koja ujedno predstavlja i najveće detektirano odlagalište ilegalnog otpada, u zoni Valelunge. Sve aktivnosti se, sukladno vremenskim uvjetima, planiraju okončati do kraja ovog mjeseca.

Intencija je trajno riješiti problem nezakonitih deponija glomaznog otpada u Puli kroz akcije temeljitog čišćenja utvrđenih lokacija, te spriječiti daljnje odlaganje otpada uspostavom odgovarajućih mehanizama osiguranja lokacija u ovisnosti o mogućnostima na terenu – kamera, fizičkih barijera, kontinuirane ophodnje i kontrole nadležnih komunalnih službi. 

Nadalje, na temelju prikupljenih podataka uz suradnju sa ostalim tijelima (inspekcija i drugi) poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje, a uz suradnju s mjesnim odborima detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  lokacija onečišćenih otpadom. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila.

Iako je velika većina Puležana itekako ekološki osviještena i ne odlaže ilegalno otpad, pojedinci nažalost ne sprežu od ilegalnog bacanja otpada a čemu se treba stati na kraj. U tom kontekstu potrebna je zajednička suradnja  i  javnog sektora, komunalnog društva, mjesnih odbora i građana koji odnos prema prirodi i okolišu pokazuju kroz svoj vlastiti primjer.