Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Rižanske skupštine i Santoriove ulice

Zbog izgradnje priključaka na javni sustav oborinske odvodnje, plina i vodovodne mreže, Grad Pula je, temeljem zahtjeva Medicinske škole Pula, izdao rješenje kojim je odobreno izvođenje građevinskih radova i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Rižanske skupštine i Santoriove ulice kod. k.br. 2, u razdoblju od 12. listopada do 6. studenog 2020. godine.

Radove izvodi Radnik d.d. iz Križevci.