Za 36 poduzetnika iz programa „Potpore Pula 2020“ Grad Pula dodijelio više od pola milijuna kuna

Gradonačelnik Pule Boris Miletić donio je Odluku o dodjeli potpora namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2020. godini, kojom je za 36 pulskih poduzetnika dodijeljeno ukupno 546.418,49 kuna.

„I novim setom mjera pomoći Grad Pula podržava i omogućuje poticajno poslovno okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima čime se poduzetnicima omogućuje stvaranje nove vrijednosti za sebe i za širu zajednicu. Potrebno je istaknuti da razvoju poduzetništva doprinosi uspostava kvalitetne razvojne mreže potpora, ali i suradnja brojnih partnera koji usklađeni utječu na stvaranje i nadogradnju učinkovitih temelja na kojima se razvija gospodarstvo“, rekao je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

 

U Komunalnoj palači 5. listopada 2020. godine održana je prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2020” na kojoj je obrađeno je 39 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 591.373,25 kuna.

Od ukupno 39 pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je obradilo i predložilo Gradonačelniku Grada Pule 36 zahtjeva za dodjelu potpore u iznosu od 546.418,49 kuna uz umanjenje iznosa kod 8 zahtjeva za 29.915,25 kuna, dok je za 3 zahtjeva u iznosu od 15.039,51 kunu predloženo da se potpora ne dodijeli budući da nisu u skladu sa odredbama Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2020. godini „Potpore Pula 2020“.

 

Potpore su dodijeljene po mjerama:

Potpore novoosnovanim tvrtkama– pristiglo je 12 zahtjeva u iznosu od 190.434,16 kuna i odobreno je 12 zahtjeva u iznosu od 184.285,66 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 3 zahtjeva za 6.148,50 kuna.

Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje –  pristigla su 3 zahtjeva u iznosu od 21.000,00 kuna koja su i odobrena u traženim iznosima.

Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika – pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 13.000,00 kuna, a odobren je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna, dok je jedan zahtjev u iznosu od 8.000,00 kuna odbijen.

Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristigla su 4 zahtjeva u iznosu od 92.652,31 kunu i odobrena su sva 4 zahtjeva u iznosu od 77.652,31 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 15.000,00 kuna.

Potpore za IT sektor – pristiglo je 14 zahtjeva u iznosu od 258.880,36 kuna, a odobreno je 13 zahtjeva u iznosu od 249.486,61 kunu uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 4.093,75, kuna dok je 1 zahtjev u iznosu od 5.300,00 kuna odbijen.

Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID_19 – pristigla su 4 zahtjeva u iznosu od 15.406,42 kune, a odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 8.993,91 kunu uz umanjenje odobrenog iznosa kod 3 zahtjeva za 4.673,00 kuna, dok je 1 zahtjev u iznosu od 1.739,51 kunu odbijen.

 

Kroz program „Potpore Pula 2020“ Grad Pula osigurao je ukupno 2,5 milijuna bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva, čak milijun kuna više nego u prošloj, 2019. godini.