Općina Medulin postaje općina po mjeri mladih!

Završile fokus grupe s mladima

Završetkom fokus grupa s mladima u Pješčanoj Uvali i Vinkuranu završio je prvi ciklus u izradi Lokalnog programa djelovanja za mlade Općine Medulin. Naime, u sklopu projekta „Mladi ZA Medulin – djeluj lokalno“ Općina Medulin pokrenula je izradu najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade – Lokalni program za mlade 2021. – 2025. koji će objediniti sve želje i potrebe mladih s područja općine.

U cilju prikupljanja većeg broja mladih, ali i specifičnih potreba mladih u pojedinim naseljima, Općina Medulin u protekla tri vikenda održala je fokus grupe s mladima u Medulinu, Pomeru, Premanturi, Banjolama, Pješčanoj Uvali i Vinkuranu. Time su mladi imali priliku u svom naselju istaknuti što im sve nedostaje kako bi kvalitetno i zadovoljno provodili slobodno vrijeme, pohađali ili organizirali edukacije, ali i osnivali obitelji i otvarali vlastita poduzeća. Mladi su se dotaknuli i infrastrukturnih projekata, projekata zaštite okoliša, zapošljavanja i samozapošljavanja te stambenih rješenja za mlade obitelji.

Cilj je uključiti mlade u procese donošenja odluka u Općini Medulin

Kao jedan od glavnih ciljeva Europske povelje za mlade, ali i programa Erasmus +, ujedno i želje Općine Medulin da sve generacije mještana budu zastupljene i uključene u procese donošenja odluka ovim projektom želi se povećati participacija mladih u procesima donošenja odluka. U skladu s glavnim ciljevima, Općina Medulin je u provedbu ovoga projekta uz mlade uključila i donositelje odluka: načelnika, zamjenika načelnika, sve Općinske vijećnike Općine Medulin, pročelnike, ravnateljicu Osnovne škole dr. Mate Demarin te ravnatelje srednjih škola na području grada Pule, osobito Gimnaziju Pula te Medicinsku školu. U proces se kao ispomoć za informiranje mladih uključilo i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković koji su također informirali mlade o potrebi aktivnog sudjelovanja u ovom projektu.

Potreba za uključenjem većeg broja dionika proizlazi upravo iz želje Općine Medulin da se mladi aktivno uključe u procese donošenja odluka već u pripremnoj fazi kreiranja dokumenta. U skladu s time, početkom mjeseca rujna održan je Informativni event na kojem su sudjelovali svi ranije spomenuti dionici, a sve u cilju informiranja mladih i ostalih prisutnih o projektu, glavnim ciljevima i svim nadolazećim aktivnostima.

Uz Lokalni program djelovanja za mlade educirati će se donositelji odluka o važnosti uključivanja mladih

Jedan od ciljeva ovog projekta je izvršiti i edukaciju općinskih vijećnika o aktivnom uključivanju mladih, ali i educirati mlade ljude o načinima na koje mogu i trebaju participirati u radu donositelja odluka.

Provođenjem fokus grupa s mladima uočen je kao glavni problem, koji je ujedno prepoznat i prilikom prijave projekta, neinformiranost mladih o radu mjesnih odbora, općinskog vijeća, ali i općinske uprave. Mladi ne znaju kome se trebaju obratiti, na koji način mogu utjecati na donošenje odluka te kako aktivno sudjelovati u zajednici.

Također, želja Općine Medulin je da u budućem sazivu Općinskog vijeća Općine Medulin bude i predstavnik mladih koji će ujedno pripadati kategoriji od 18 – 30 godina kako bi i mladi bili direktno zastupljeni i direktno mogli odlučivati u donošenju odluka.

Općina Medulin želi biti općina po mjeri mladih

Općina Medulin provedbom ovog projekta planira kreirati općinu po mjeri mladih. Upravo onakvu kakvu mladi istaknu da žele. Želja je ciljano i mapirano raspolagati sredstvima u proračunu za mlade, ali i stvaranje pogodnog područja mladima za osnivanje obitelji i povratak s školovanja iz drugih gradova. Često čujemo izreku „Mladi su budućnost“, ali iz Općine Medulin poručuju „Mladi su sadašnjost“!

Nacrt Lokalnog programa za mlade očekuje se krajem studenoga

Završetkom fokus grupa započinje druga faza provedbe projekta „Mladi ZA Medulin – djeluj lokalno“ u sklopu koje će se izrađivati nacrt Lokalnog programa za mlade temeljen na svim prikupljenim informacijama od mladih. Očekuje se da će nacrt biti završen krajem mjeseca studenoga kada će biti predstavljen mladima i donositeljima odluka na radionici „Mladi vs. donositelji odluka“ na kojoj će se raspravljati o svemu što su mladi istaknuli kao i o potencijalnim rješenjima. Nacrt Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. – 2025. objaviti će se i na internetsko savjetovanje kako bi svi koji se možda nije uspjeli ranije uključiti mogli predložiti svoje ideje i potrebe.

Početkom 2021. godine planira se kreirati finalni Lokalni program koji će mladima i svim mještanima biti predstavljen na Završnoj konferenciji.

Završna konferencija neće biti samo predstavljanje finalnog, usvojenog Lokalnog programa za mlade već i predstavljanje konkretnih Zaključaka o načinima sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u Općini Medulin te druženje i panel rasprave mladih, donositelja odluka, stručnjaka u radu s mladima te youthworkera.

Novosti u budućem radu općinske uprave – newsletter i platforme za mlade

Mladi su svojim prijedlozima i idejama uvelike utjecali na budući rad na informiranju svih mještana te su tako predložili nova rješenja uz već postojeće kanale komunikacije: web stranicu, društvene mreže i medije te će se tako uskoro početi primjenjivati i neke druge metode informiranja mještana uz zadržavanje postojećih kanala na koje su brojni mještani već naučeni. Za početak će Općina Medulin započeti s vlastitim newsletterom koji će sadržavati sve novosti važne za mještane, a upravo newsletter su mladi istaknuli kao za njih najpovoljniju metodu dobivanja informacija, a isto će koristiti i svim ostalim generacijama naših mještana. U budućnosti se očekuje i aplikacija sa svim informacijama iz Općine Medulin te brojne druge platforme za mlade.

 

#MLADIZAMEDULIN

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus +, Ključna aktivnost 3. Sredstva su odobrena u 100% iznosu, a vrijednost projekta je 12.785,00 eura.