„Feel good house“ najbolja je ideja prve Virtualne škole društvenih inovacija

Danas je na Fakultetu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ u Puli održano završno događanje prve “Virtualne škole društvenih inovacija” – prezentacija razrađenih ideja sudionika. Završno događanje započelo je uvodnim predavanjem Helge Možé, Upraviteljice Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koja je svim sudionicima približila pojam filantropije, društvenog poduzetništva i društvenih inovacija i potrebe razvoja istih, a zbog čega je i „rođena“ ideja o Virtualnoj školi društvenih inovacija. 

Prisjetimo se, prva tema virtualne škole bila je “Lokalna filantropija – mogućnost za inovativnost i zapošljavanje”. Razradom ideja dobivenih na Virtualnoj školi društvenih inovacija Zaklada želi razviti potencijal koji Pula kao grad ima u svojoj filantropskoj priči, a koji će uvelike doprinijeti u stvaranju temelja budućim generacijama za društveno odgovornim ponašanjem i življenjem.

Svoju ideju su prve imale prilike prezentirati Sandra Bilić, Lorena Bestulić i Branka Antunović Piton. Ideja „Nova strana Pule“ je otvaranje hostela opremljenog sa recikliranim namještajem koji će zapošljavati osobe s invaliditetom sa gastronomskom ponudom za sve građane.  Sljedeći tim činili su Violeta Moretti, Vanja Goričanec i Valentina Filajdić.  Ideja „Femina Romana“ je riješiti problem slabe osviještenosti o ženskoj povijesti rimskog doba te ženu koja je rijetko kroz povijest predstaviti kao filantropa. Kroz ideju planirano je otvaranje trgovine koja bi između ostalog prodavala i kozmetičke proizvode nabavljene od lokalnih proizvođača te je cilj stvoriti proizvodnu liniju nešto bližu originalnoj rimskoj recepturi.Treći tim činili su Anja Devčić, Anja Nemet i Jovana Vuković. Ideja „Filantropija Pule-knjiga sreće“ je podijeliti svoju filantropsku priču ovjekovječenjem događaja, trenutaka, emocija te razviti osjećaj suradnje i zajedništva.

Sljedeći i najmlađi tim koji su činile Silva Pokrajac, Jana Slavica i Sara Ćavar predstavile su svoju ideju „Filantura= filantropija+avantura+tura“. Zbog malog broja ljudi upoznatih sa značenjem riječi filantropije, nedostatka znanja o povijesti, nedostatka obiteljskog druženja i nedostatka interesa za domaći uzgoj, kroz ideju planirane su ture koje bi doprinijele osvještavanju šire zajednice.  Tim koji je nastao spajanjem individualaca Sandra Domijanić Dravec, Darija Čelić Trajčeski, Aleksandra Paić i Marko Bolković razradio je najbolju te pobjedničku ideju „Feel good house“. Ideja je u „Feel good house“ stvoriti multimedijalnu izložbu povijesti Filantropije grada Pule, otvoriti shop, coffee bar, pokrenuti storytelling ture, pokrenuti 3D projekcije na filantropskim lokacijama i još mnogo toga što ćete saznati u narednom periodu.

Ideje je bodovala komisija koju su činili sljedeći stručnjaci: Teo Petričević, Muamer Mujević, Kristina Afrić-Rakitovac, Manuela Hrvatin, Sanja Cinkopan Korotaj, Andrej Bader, Ranko Rajović i Helga Možé.

Ovim putem šaljemo pohvale svim sudionicima Virtualne škole društvenih inovacija koji su već samim uključivanjem u ovakav projekt dokazali da su najbolji, a kako je prilikom uvodnog pozdrava navela i Ksenija Černe, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovi“ u Puli.

 

Virtualna škola prva je pilot aktivnost Regionalnog centra za razvoj društvenih inovacija – “ReCeD’Istria”, a čija će interaktivna web platforma biti objavljena krajem godine. Platforma ReCeD’Istria objedinit će informacije i novosti iz različitih područja kao pomoć u razvoju društvenih inovacija te društvenog poduzetništva koje će doprinijeti rješavanju problema u društvu. Nudit će se i mogućnost umrežavanja, partnerstva i financiranja za pravne i fizičke osobe. 

 

Pojekt „+Resilient“ financiran je iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje 14 partnera iz 8 zemalja Mediterana a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.