Izvođenje prekopa u Spinčićevoj ulici

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (nogostup) i uvođenje privremene regulacije prometa u Spinčićevoj ulici, kod k.br. 23, radi izmicanja javne elektroničke komunikacijske mreže.

Odobrenje za izvođenje građevinskih radova i uvođenje privremene regulacije prometa izdano je za dva dana unutar vremenskog razdoblja od 19. do 26. listopada 2020. godine.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.