Privremena regulacija prometa na dijelu Šišanske ceste

Za potrebe izvođenja radova izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za poluugrađenu stambenu građevinu na dijelu Šišanske ceste, trgovačkom društvu HEP  Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, izdano je odobrenja za izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu predmetne prometnice.
Radovi se, temeljem odobrenja, planiraju izvodi u razdoblju od 19. do 30. listopada 2020. godine a izvodit će ih društvo Roveria usluge d.o.o..

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.