BALAMA DONIRANA IGRA NAMIJENJENA POVEĆANJU SIGURNOSTI DJECE U PROMETU

U sklopu projekta zakOČI-Take a brake kojeg provodi Udruga RODA u partnerstvu s Carecross iz Švicarske, Sveučilištem Sjever, općinom Bale i gradovima Koprivnica i Zaprešić a sufinanciran je od Ureda za udruge Vlade RH područnim školama u Balama donirana je Escape Room igra namijenjena povećanju sigurnosti djece u prometu. Danas je Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa i ove godine obilježava se u Hrvatskoj prvi puta tako da smo taj dan obilježili u našim školama koristeći novu igru.

Učiteljice područnih škola u Balama sudjelovale su na edukaciji o sigurnosti djece u prometu, organizirane u okviru projekta „zakOČI – Take a brake!“. Projekt  je odobrio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Programa švicarsko-hrvatske suradnje. Radionica je održana preko Zoom platforme. Sastojala se od predavanja, grupnog rada i predstavljanja alata za učenje. Gradovi partneri i Općina Bale dobili su jedan od predstavljenih alata za učenje – igru tipa escape room vrijednu 20.000,00 kn.  Primopredaji su nazočili općinski načelnik Edi Pastrovicchio, učiteljice Maja Užarević i Romana Paretich te  predstavnica Rode Daniela Drandić. Vrijednost ove donacije najviše se ogleda u tome što pridonosi znanju djece o kretanju u prometu, a time i povećanju njihove sigurnosti. To je jako važno jer promet zauzima vodeće mjesto uzroka stradavanja djece u Hrvatskoj

Učiteljice područnih škola u Balama sudjelovale su na edukaciji o sigurnosti djece u prometu, organizirane u okviru projekta „zakOČI – Take a brake!“. Projekt  je odobrio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Programa švicarsko-hrvatske suradnje. Radionica je održana preko Zoom platforme. Sastojala se od predavanja, grupnog rada i predstavljanja alata za učenje. Gradovi partneri i Općina Bale dobili su jedan od predstavljenih alata za učenje – igru tipa escape room vrijednu 20.000,00 kn.  Primopredaji su nazočili općinski načelnik Edi Pastrovicchio, učiteljice Maja Užarević i Romana Paretich te  predstavnica Rode Daniela Drandić. Vrijednost ove donacije najviše se ogleda u tome što pridonosi znanju djece o kretanju u prometu, a time i povećanju njihove sigurnosti. To je jako važno jer promet zauzima vodeće mjesto uzroka stradavanja djece u Hrvatskoj