Za vrijeme samoizolacije skupine ili predškolske ustanove roditelji će plaćati 30 posto povoljniju cijenu vrtića

Na jučerašnjoj 28. sjednici Gradskoj vijeća Grada Pule, održanoj u Zajednici Talijana Pula zbog uvažavanja epidemioloških mjera, odgovarajući na vijećničko pitanje kako se na području Pule rješava zbrinjavanje mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i razmatra li se i neka druga lokacija osim postojeće, gradonačelnik Boris Miletić, koji je sjednicu pratio putem videolinka, odgovorio je da se o toj temi razgovaralo na zadnjoj koordinaciji istarskih gradonačelnika sa županom Fabriziom Radinom.

“Tada je pokrenuta inicijativa da se izvidi mogućnost prostornog rješavanja zbrinjavanja mulja ne samo s područja Grada Pule, već i Općine Medulin. Znate vrlo dobro da je općina Medulin u svim svojim studijama navela upravo lokaciju Kaštijuna kao mjesto gdje će oni zbrinjavati svoj mulj, dakle Općina Medulin na području Grada Pule. Ali isto tako, uvažavajući činjenicu da je sadašnji Centar za gospodarenje otpadom to područje ipak zauzeo, razmišljali smo o mogućnosti iznalaženja alternativne lokacije koja ne bi bila tako blizu naselju, a na kojoj bi mogli zbrinjavati mulj s pročistača otpadnih voda koji ćemo u Puli izgraditi u naredne četiri godine, rekao je gradonačelnik Miletić.

Odgovarajući na daljnja vijećnička pitanja na temu povlačenja bespovratnih sredstava putem Mehanizma za oporavak i otpornost pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić je rekao kako europski fondovi nude bezbroj prilika ne samo za Grad Pulu, već i za čitavu Hrvatsku.

“Novo normalno vrijeme pruža nam neke nove prilike da se prebrodi kriza uzrokovana koronavirusom. Početkom tjedna putem ITU Mehanizma u Puli je potpisano 6 vrijednih ugovora za bespovratna sredstva, a gradovi i Županija kandidirali su još 58 projekata koji bi se financirali kroz Mezanizam za oporavak i otpornost kroz koji je članicama Europske unije na raspolaganju 672,5 milijarde eura. Europska sredstva podižu standard življenja i to treba iskoristiti”, kazao je Matić naglasivši kako je EU pozvala članice da i prije krajnjeg roka 30. travnja 2021. godine dostave svoje prijedloge.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović odgovarajući na pitanje o projektu azila za životinje rekla je kako je glavni projekt ove godine dobio građevinsku dozvolu, a izvedbeni projekt bi trebao biti gotov do kraja studenog.

“Sklonište za životinje mora biti u skladu sa Zakonom o životinjama i uvjetima koje moraju imati skloništa za životinje, tako da smo morali detaljno proučiti sve propise zajedno sa zadrugom Praksa. Samo sklonište imat će 45 smještajnih mjesta za pse i 4 za mačke, ali samo za one mačke koje su ozlijeđene i treba im njega i pomoć. Bit će tu i veterinarska praksa sa kirurškom salom kao i veliki prostor za šetnju pasa te interaktivni dio s građanima”, odgovorila je pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojom je utvrđena mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa predškolskog odgoja tijekom samoizolacije cijele skupine ili dječjeg vrtića u cijelosti. U tom slučaju za razdoblje koje je dijete provelo u samoizolaciji roditelji će plaćati 30 posto manju cijenu vrtića.

Vijećnici su prihvatili i izmjenu Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule prema kojoj se naknada za parkiranje na javnim parkiralištima neće naplaćivati nedjeljom i blagdanom te nakon 17,00 sati u razdoblju od 1. studenog do 1. travnja, odnosno u razdoblju zimskog radnog vremena.

S obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa te njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo oportunim se ukazalo uvođenje dodatne mjere za koju se procjenjuje da može imati pozitivan utjecaj na poslovanje gospodarstvenika koji svoje usluge pružaju u centru grada. Cilj navedene mjere je potaknuti građane osobito u ovim, novonastalim okolnostima obilježenim brojnim ograničenjima i mjerama, da u zimskom periodu češće, bez troškova parkiranja, posjećuju centar grada i koriste usluge poduzetnika koji svoju djelatnost pružaju u centru usprkos mjerama ograničenja rada i obavljanja djelatnosti, jednako kao i sadržaje koji će im od strane Grada ili u suradnji sa Gradom biti pružani u istom period, doprinoseći time poslovanju tih gospodarstvenika ali oživljavanju samog centra grada.

Na sjednici Gradskog vijeća u Odbor za gospodarstvo izabran je predsjednik Udruženja obrtnika Pule Andi Vitasović. Time je Grad Pula uvažio inicijativu Udruženja obrtnika Pule koje je predlažilo da upravo predstavnik člana Udruženja obrtnika postane članom Odbora za gospodarstvo.

Prema najnovijoj odluci Gradskog vijeća, Grad Pula postaje jedini osnivač trgovačkog društva Fratarski d.o.o.

Obrazlažući prijedlog prema kojemu će društvo imati samo jednog osnivača, pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić podsjetio je kako je Grad dosad imao 51 posto, a Uljanik Pomorstvo 49 posto poslovnih udjela te da je odlaskom u stečaj stečajni upravitelj donio odluku da se unovči kapital Uljanik Pomorstva koji je na raspolaganju. Gradu Puli je temeljem društvenog ugovora ponuđeno pravo prvokupa. Procjena sudskog vještaka iznosi 195.000,00 kn.

“Spajanjem poslovnih udjela Grad Pula postaje jedini osnivač, odnosno 100 postotni vlasnik društva Fratarski d.o.o. Nadalje, s obzirom na sveopće stanje gospodarstva, društvo bi se dokapitaliziralo sa 180.000,00 kuna te će ukupni temeljni kapital iznositi 500.000,00 kuna. Novi društveni ugovor uskladit će se s društvenim ugovorima koje Grad ima u drugim trgovačkim društvima poput trajanja mandata direktora, ukinut će se voditelj skupštine te će se djelatnost proširiti i na komunalnu”, pojasnio je Matić dodavši kako će se od 2021. godine Fratarski d.o.o. baviti održavanjem i drugih javnih plaža od gradskog interesa i postati samoodrživo.

Gradsko vijeće Pule prihvatilo je i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu u kojem su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 164.706.866,83 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 176.029.999,79 kuna. Na dan 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 29.921.864,73 kune. Nadalje, smanjeni su prihodi u odnosu na plan i u odnosu na prethodne godine zbog epidemije bolesti COVID-19, a posljedično i pojedine aktivnosti.

“Kreditne obveze uredno su podmirivane, a angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeća pojedinih obveza. Podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule”, obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu Vesna Sajić.

Kao tematsku točku dnevnog reda pročelnica Ingrid Bulian prezentirala je Izvješće o problematici ilegalnih odlagališta otpada.

U posljednjih nekoliko godina na području grada Pule prepoznato je više zona na kojima se kontinuirano, u većim ili manjim količinama, pojavljuje nelegalno odbačen otpad kojeg većinu čine građevinski i glomazni otpad. Te lokacije čisti I saniraju od strane komunalnog poduzeća Pula Herculanea a prepoznate su na području: − Uvale Zonka − Štinjanske vale − Kampa Valovine − Premanturske ceste preko puta Valdebečke šumice − Dukićeve ulice – šumica kod vodospreme − Odvojka napuštene ceste na Medulinskoj − Površine kod crpne stanice na Pragrandeu − Stare ceste za Verudelu − Skretanja s obilaznice prema Pješčanoj uvali − Šumice Marsovo polje − Zona Valelunga − Utvrda S.Giorgio (zona oko gradskog groblja).

Krajem siječnja 2020. godine, u suradnji s Mjesnim odborom Vladebek i građanima, održana je velika akcija čišćenja šumice od nelegalno odloženog građevinskog materijala, raznog glomaznog otpada kao i mješanog komunalnog otpada. Šumica na Valdebeku zatim je zaštićena od ponovnog odlaganja postavljanjem rampe na sve prilazne puteve kao i prirodnih barijera – debala na pomoćne puteve te postavljanjem tabele upozorenja o zabrani odlaganja otpada. Sanirani su i ilegalni deponiji u Uvali Zonka i Valelunga.

U predstojećem razdoblju planira se temeljito čišćenje i sanacija lokacija nezakonitog odlaganja otpada, poboljšanje informiranosti građana o kontaktima i načinu zakonitog prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, osiguranje saniranih lokacija fizičkim barijerama, sustavom video nadzora i ophodnjama s ciljem sprječavanja novih odlaganja na saniranim lokacijama, sustavno prijavljivanje prekršitelja u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama u svrhu progona i kažnjavanja nezakonitog odlaganja otpada uključujući redovito objavljivanje podataka o broju prijavljenih prekršitelja i njihovom kažnjavanju.  

Planira se održavanje redovitih koordinacija gradskih službi s ciljem utvrđivanja djelotvornosti provedenih mjera te radi prilagođavanja i poboljšanja poduzetih mjera s ciljem rješavanja problema nezakonitog odlaganja otpada u prirodu.

Materijali i odluke s jučerašnje sjednice dostupni su web stanici Grada Pule www.pula.hr