BALE-Objavljen javni natječaj za zakup gotovo 165 ha državnog poljoprivrednog zemljišta

Općina Bale je raspisala natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta kojim u 25 godišnji zakup nudi gotovo 165 hektara na području katastarske općine Bale.

Među uvjetima koji su sastavni dio natječaja je i taj da će maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja biti 20 hektara, a uključivat će područje državnog poljoprivrednog zemljišta koje je sudionik dobio u zakup prema natječajima provedenima od stupanja na snagu zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Početna cijena pojedine parcele utvrđena je na temelju uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave.

Dokumentaciju možete preuzeti na https://www.opcina.bale-valle.hr/2020/novosti-detaljnije/objavljen-javni-natjechaj-za-zakup-gotovo-165-ha-drzhavnog-poljoprivrednog