Odluka o obustavi prijema stranaka u Općini Medulin

Sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Općinskog Načelnika Općine Medulin, od srijede 28. listopada 2020. godine do daljnjeg se obustavlja prijem stranaka u Općini Medulin.

 

 

Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema nadležnim tijelima Općine Medulin obavljaju putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom. Svi kontakti s brojevima telefona i mail adrese nalaze se na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr.

 

 

Za predaju prijava na natječaje, javne nabave i javne pozive, koji se moraju predati u zatvorenim kovertama do određenog roka, potrebno je nazvati općinsku portu na broj 052/385-650 radi dogovora oko predaje istih.