Općina Medulin – Ispravak objavljenih informacija u članku Glasa Istre od 21. listopada 2020.

Po objavljenom članku u tiskanom izdanju Glasa Istre od 21. listopada 2020. godine, u kojemu se neutemeljeno i s bombastičnim riječima novinar obrušio na Općinu Medulin i njene djelatnike, a u cilju održavanja transparentnosti rada Općine Medulin, želimo istaknuti sljedeće:

 

 

Općina Medulin kroz svoje Programe javnih potreba na godišnjoj razini putem javnih natječaja financira projekte i programe 70-tak udruga i klubova na svome području. Udrugu MedulinArt je Općina Medulin podržala u realizaciji projekta likovnog Ex Tempore-a, od njegovog prvog izdanja 2011. godine. Ukupno udruzi za realizaciju tog projekta od 2011. do 2020. godine dodijelivši 127.000 kn. U ovoj je godini, u želji da se i usprkos trenutnoj situaciji i smanjenju proračuna, aktivnosti udruga nastave, 9. Ex Tempore MedulinArt-a, sufinanciran iznosom od 12.000 kn, za pokrivanje dijela troškova pripreme i tiska promo materijala, redarske usluge, naknade stručnoj komisiji, naknade voditelja manifestacije, nagrade sudionicima, troškove hrane i pića za sudionike, režijske te knjigovodstvene troškove za vrijeme trajanja projekta. Općina Medulin ni na koji način ne utječe na odabir autora koji sudjeluju u natjecanju kao ni na odabir članova stručnog žirija istog natjecanja. O tome odlučuje udruga MedulinArt. U žiriju nema, niti su pozvani sudjelovati, predstavnici Općine Medulin kao donatora većeg dijela sredstava potrebnih za realizaciju Ex Tempore-a. Ugovorom o sufinanciranju projekta, čiji je sastavni dio projektna prijava, definirano je da izrađene slike udruga MedulinArt donira Općini Medulin koja će ih koristiti za prikupljanje donacija humanitarnim akcijama i manifestacijama u svojoj organizaciji. Cilj i namjenu prikupljenih sredstava definira sama Općina. Od 2015. godine Općina Medulin u suradnji sa dionicima sa svoga područja organizira „Obiteljski dan“ manifestaciju sa značajnom humanitarnom notom, tijekom koje se iz godine u godinu prikupljaju donacije za novi cilj i namjenu. Slike realizirane u sklopu Ex Tempore-a, od 2016. do 2019. godine koristile su se za prikupljanje donacija upravo tijekom Obiteljskog dana, no manifestaciju ove godine nažalost nije bilo moguće organizirati. Odlučilo se ponuditi ih posjetiteljima manifestacije „Srcem na moru“ održane u organizaciji Općine Medulin prošle nedjelje na medulinskoj rivi. Ista je najavljena putem svih uobičajenih kanala (plakatima po naseljima općine, radio spotovima na Medulin FM-u, na web i FB stranici Općine Medulin te najavom poslanom medijima, uključujući i Glasu Istre). U svim je najavama jasno navedeno da će se tijekom manifestacije prikupljati donacije za pomoć Udruzi cerebralne paralize Istarske županije, na način da će se u popodnevnom dijelu programa pridružiti i sami korisnici i volonteri UCPIŽ-a te na svom štandu prikupljati donacije prodajom svojih radova i suvenira. Najavljeno je dalje, da će Općina Medulin u popodnevnom dijelu programa prikupljati donacije za nastavak njihovog djelovanja, te da će posjetitelji moći kupiti umjetničke slike s ovogodišnjeg likovnog Ex tempore-a MedulinArt-a, ili pak neku od knjiga i publikacija u izdanju same Općine Medulin.

 

 

S time u vezi, naglašavamo kako je u članku Glasa Istre iznesen niz neistina koje ovime demantiramo:

Nije istina da je trebala biti održana aukcija, niti da je aukcija najavljena, kao niti da je to itko od djelatnika ikome rekao. Nije istina niti da je djelatnik Općine izrekao da je početna cijena predmetne ili bilo koje druge slike 500 kn, a niti iznos donacije od 200 kn za slike nije se spominjao prethodno manifestaciji. Nije istina da su se gospođe Širec i Žerjav Crnobori „došle raspitati“ u Općinu, već su se s djelatnicima Općine susrele na medulinskoj rivi tijekom nedjeljne manifestacije. Nije istina da su autori ili MedulinArt donirali slike UCPIŽ-u, već je Općina Medulin u želji da podrži daljnji rad UCPIŽ-a u sklopu svoje manifestacije dala mogućnost posjetiteljima da se donacijom za slike u vlasništvu Općine, priključe u podršci UCPIŽ-u. Neistina je i da je bilo ikakvog osobnog interesa organizatora, svi su posjetitelji istovremeno, od 16 sati prošle nedjelje, kako je i najavljeno, mogli kod malina na vitar donacijom pribaviti bilo koji od ponuđenih artikala, pa tako i predmetnu sliku. Organizator – Općina Medulin ni na koji način nije bio šlampav, kao niti u ulozi financijera (što dokazuje činjenica je Općina sufinancirala 9 izdanja Ex Tempore-a s ukupno 127.000 kn). Nije istina da udruga MedulinArt osigurava autorima likovnog Ex Tempore-a platna i potrebni materijal za slikanje, već to čini u najvećem dijelu Općina Medulin, financiranjem projekta udruge, zatim Turistička zajednica općine Medulin, u manjem dijelu sponzori i sama udruga. Nije istina da autori prepuštaju slike u humanitarni fond udruzi MedulinArt, već ih udruga temeljem godišnjeg Ugovora o financiranju projekta Ex Tempore-a prepušta Općini Medulin.

 

 

Konačno, nije istina da slika autorice Ljubice Širec nije bila izložena u nedjelju poslijepodne tijekom manifestacije „Srcem na moru“, kao što nije istina da je slika prethodno prodana. Slika je sa ostalih 14 slika bila izložena od 16 sati, no i prodana je prije dolaska gospođa Širec i Žerjav Crnobori koje su s društvom iz šetnje rivom stigle do mjesta štandova Općine i UCPIŽ nešto kasnije.

 

 

Na licu mjesta, na samim štandovima istaknute su preporučene donacije za sve ponuđene artikle. Za sve ponuđene slike je bio istaknut preporučen minimalni iznos donacije od 200 kn, što su djelatnici Općine gospođama Žerjav Crnobori i Širec, na njihov upit o tomu po kojoj je cijeni prodana slika autorice Ljubice Širec i potvrdili. Taj je iznos naime ususret Obiteljskom danu 2018. godine dogovoren s predsjednicom udruge MedulinArt, kao minimalan iznos donacije za sve slike s Ex Tempore-a. Treba istaknuti i to, da se tijekom Obiteljskog dana 2018. godine, aukcijom slika s početnom cijenom od 200 kn jako teško prikupljalo donacije, te mnoge nisu izazvale nikakav interes posjetitelja, dok se 2019. tijekom iste manifestacije aukcija nije ni održala, već su se i prošle godine sve slike s Ex Tempore-a nudile za istu, minimalnu donaciju od 200 kn. I ranijih su godina djelatnici Općine, koji su i organizirali i provodili manifestaciju Obiteljski dan, u dobroj namjeri te iz osobne želje da pomognu cilju same manifestacije – prikupljanju što većeg iznosa donacija, i sami donirali svoj novac za ponuđene artikle, uključujući i slike MedulinArta. Isto su učinili i ove godine, prošle nedjelje u Medulinu, gdje je od 15 ponuđenih slika, samo 7 našlo nove vlasnike-donatore. Za UCPIŽ je na zadovoljstvo Općine i same udruge prikupljeno (od slika, knjiga, radova članova UCPIŽ-a i slikovnicama udruge) 1.520 kn. Žao nam je ukoliko je dobra namjera organizatora i uključenih djelatnika Općine te korisnika i volontera UCPIŽ-a povrijedila ičiji osobni dignitet, no smatramo da je svaki posjetitelji mogao pronaći barem jedan artikl za koji u dobroj namjeri donirati. Jednu od 15 ponuđenih slika, uz donaciju već navedenog minimalnog iznosa, ili pak knjigu za donaciju od 40, 50 ili 100 kn, ili pak torbu za 30 kn, ili maskicu za preporučenih 10 kn donacije.

 

 

Konačno, uz zahvalu svim posjetiteljima koji su nedjeljno poslijepodne proveli s nama u Medulinu, vjerujemo da će u budućnosti biti prilike u kojima će empatija i dobročinstvo biti u fokusu svima nama, uključujući i Glasu Istre, kao mediju koji će vjerujemo podržati i pozitivne priče naše zajednice te ih prenijeti svojim čitateljima.