Grad Pula pokreće savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 28. listopada 2020. godine započinje s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. godinu te Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu.

Navedena savjetovanja provest će se u razdoblju od 28. listopada 2020. godine do 28. studenog 2020. godine, a adrese elektroničke pošte na koje se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti su:

godisnji.plan21@pula.hr o Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2021. godinu

planupravljanjaPD21@pula.hr o Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu


Prateće dokumente i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.