2. studenog započinju radovi na novoj regulaciji prometa u Pješčanoj Uvali

U svrhu poboljšanja protočnosti prometa i ostvarivanja većeg broja parkirnih mjesta, s datumom 02.11.2020. započinje se sa radovima na novoj regulaciji prometa 8. i 9 ogranka u naselju Pješčana uvala, sukladno prometnom elaboratu broj 1413/16-3, izrađenog od strane poduzeća za projektiranje i konzalting Via Ing d.o.o., te pribavljenim suglasnostima Ministarstva unutarnjih poslova, Županijske uprave za ceste Istarske županije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predviđeno trajanje radova je 5 dana a izvođač je Ličilac d.o.o.