100-tinjak kubika glomaznog otpada, 100-tinjak kubika građevinskog i još 20-ak kubika  miješanog otpada odneseno je s prepoznato najvećeg ilegalnog odlagališta otpada u gradu i to onoga na području Vallelunge. Akcija čišćenja te lokacije koju je izvodilo gradsko trgovačko društvo Herculanea d.o.o. započela je još u petak, a okončana tijekom današnjeg dana.

Podsjetimo, Grad Pula putem gradskog trgovačkog društva Pula Herculanea provodi akcije čišćenja i sanacijom prepoznatih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada kako bi se doprinijelo zaštiti prirode te stvorila estetski prihvatljiva slika grada.

Osim sanacije najvećeg odlagališta otpada na Vallelungi, tijekom ovog mjeseca sanirana je još jedna lokacija na Vallelungi s koje je odvezeno oko 8 kubika odbačenog granja, 3 kubika glomaznog otpada i 40-ak kubika građevinskog otpada. Isto tako u prvoj polovici mjeseca očišćena je i zona Monte Gira s koje je odneseno oko 15 kubika građevinskog i komunalnog otpada. Dodajmo tome da je u organizaciji Grada Pule, Turističke zajednice grada Pule, Zajednice tehničke kulture Pula i Hrvatskog Crvenog križa  dvadeset i petu godinu za redom održana i eko-akcija čišćenja pulskog akvatorija i priobalja na području uvale Zonchi. Akcijom čišćenja podmorja sakupljeno je 10 kubika otpada iz podmorja i obližnjih zelenih površina uz obalno područje.

Usporedo s čišćenjem Vallelunge, Pula Herculanea pristupila je čišćenju i posljednje od detektiranih zona ilegalnih odlagališta otpada i to na području Hidrobaze i okolice Štinjana.

U više navrata je istaknuto kako rješavanju ove problematike treba pristupiti sustavno a pozitivne je efekte moguće očekivati samo uz sinergiju svih sudionika počevši do onih koji osiguravaju uvjete za provedbu sustava gospodarenja otpadom do korisnika toga sustava, naših sugrađana i gospodarstvenika odnosno svih „proizvođača“ otpada.

U cilju sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, nastavit će se s aktivnostima uspostave odgovarajućih mehanizama u ovisnosti o mogućnostima na terenu – kamera, fizičkih barijera, kontinuirane ophodnje i kontrole nadležnih komunalnih službi. Nadalje, na temelju prikupljenih podataka uz suradnju sa ostalim tijelima (inspekcija i drugi) poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje, a uz suradnju s mjesnim odborima detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  lokacija onečišćenih otpadom. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila.

U tom kontekstu potreban je zajednički napor i suradnja javnog sektora, komunalnog društva, mjesnih odbora i građana koji odnos prema prirodi i okolišu pokazuju kroz svoj vlastiti primjer. 

U priloženoj foto galeriji prikazen je stanje na Vallelungi prije čišćenja i nakon čišćenja.