Općina Medulin: Upozorenja za nepropisno odlaganje otpada

Komunalno poduzeće općine Medulin, MED EKO SERVIS d.o.o.,  u suradnji sa mještanima kreće sa provedbom pisanih upozorenja za nepropisno odlaganje otpada. Pisana upozorenja lijepit će se na spremnike korisnika usluge uslijed nepravilnog odvajanja. Upozorenja će biti označena trima bojama (zeleno, žuto, crveno).

  • Zelena naljepnica- odvozimo otpad (prvo upozorenje)
  • Žuta naljepnica- ne odvozimo otpad (drugo upozorenje)
  • Crvena naljepnica- ne odvozimo otpad (naplata ugovorne kazne)

Želimo potaknuti mještane na što pravilnije odlaganje otpada kako bi smanjili količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno povećali stopu prikupljenih vrsta otpada.