Općinsko vijeće Općine Medulin jednoglasno imenovalo Dražena Miškovića predsjednikom Općinskog vijeća

U petak, 30. listopada 2020. godine Općinsko vijeće Općine Medulin održalo je još jednu sjednicu poštujući sve epidemiološke mjere. Sjednica je započela svečanom prisegom novog vijećnika Damira Rosande iz Vinkurana, koji je u vijeće ušao nakon što je  Valter Blašković s kandidacijske liste Gorana Buića podnio ostavku.

Sjednica je nastavljena aktualnim satom na kojem su vijećnici imali pitanja vezana uz račune i ugovore privatnih poduzetnika i mještana s Med eko servisom d.o.o., u kojoj je fazi dogovorena izgradnja dodatnog paviljona na rivi u Medulinu, kakva je situacija s Wilim turistom u Centineri u Banjolama te što je s parkingom ispred Vižule. Također, prijedlog s aktualnog sata je i uređenje grobnog mjesta Don Luke Kirca.

Nakon toga vijećnici su jednoglasno prihvatili ostavku Marka Zlatića na mjesto predsjednika Općinskog vijeća. Marko Zlatić je dužnost predsjednika vijeća obnašao osam i pol godina, odnosno od  15. ožujka 2012. godine, a zanimljivo je da je na istoj sjednici vijeća „ušao“ u vijeće i imenovan predsjednikom vijeća kao zamjena  tadašnjem predsjedniku vijeća Darku Lorencinu, koji je  imenovan ministrom turizma. Marko Zlatić po izglasavanju razrješenja zahvalio se svim vijećnicima, načelniku Goranu Buiću i općinskim službama na dugogodišnjoj suradnji uz najbolje želje budućem  predsjedniku vijeća. Načelnik Goran Buić  također se zahvalio predsjedniku vijeća na dugogodišnjoj suradnji koja je bila i više nego korektna, tijekom koje su se sve odluke pokušavale donijeti suglasno. Marko Zlatić svoje će djelovanje nastaviti kao vijećnik u Općinskom vijeću.

Novim predsjednikom je također  jednoglasno imenovan Dražen Mišković iz Banjola, općinski vijećnik s kandidacijske liste Gorana Buića od 12. lipnja 2013. godine. Načelnik Goran Buić čestitao je novom predsjedniku Općinskog vijeća Draženu Miškoviću te istaknuo kako je Dražen Mišković sa svojih 33 godine najmlađi predsjednik Općinskog vijeća u povijesti Općine Medulin te kako je to jasna poruka u kojem smjeru Općina Medulin želi ići obzirom da je Dražen do sada bio i predsjednik Odbora za mlade i gotovo 7 godina vijećnik Općinskog vijeća. Čestitke su uputili i ostali vijećnici uz poruke podrške, a Dražen Mišković zahvalio se svim vijećnicima na povjerenju te istaknuo kako se nada će svoj rad na mjestu predsjednika vijeća obavljati jednako dobro kao i njegovi prethodnici.

Nakon izbora novog predsjednika Općinskog vijeća nastavljena je sjednica, te je zbog izmjene Zakona o vatrogastvu, bilo nužno izmijeniti statut javne vatrogasne postrojbe Pula, te je Općinsko vijeće dalo prethodnu suglasnost na prijedlog statuta.

Isto tako, zbog izmjene Zakona o vatrogastvu prihvaćeno je zaključivanje dodatka sporazumu o osnivanju JVP Pula, kojim  je definirano Vatrogasno vijeće, kao tijelo koje upravlja Ustanovom, sastav i broj vatrogasnog vijeća, a izmijenjene su i odredbe koje uređuju način imenovanja i trajanje mandata zapovjednika.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medulin provelo je natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Medulin, te je temeljem njihovog prijedloga, Općinsko vijeće odlučilo na još jedan mandat imenovati Severku Verbanac, prof. ped. iz Pješčane uvale.

Na zahtjev stranke, radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa, donijeta je odluka o isključenju iz statusa javnog dobra k.č. br. 1047/13 k.o. Pomer, površine 140 m2, a koja u naravi predstavlja dvorište, odnosno okućnicu obiteljske kuće u Banjolama.

Temeljem provedenog natječaja, dana je suglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, temeljem kojeg bi se u proračun  Općine Medulin trebalo sliti 3,7 mil. kn, a prodane su tri nekretnine u Medulinu i jedna u naselju Volme Šćuza.

Općinsko vijeće izmijenilo je i Odluku o grobljima koja je donijeta 1999. godine, te su zbog usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti izmijenjene odredbe o upravitelju groblja, obvezi vođenja registra umrlih osoba, plaćanju naknade za  korištenje grobnog mjesta, donošenju  pravila ponašanja na groblju i dr.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin za 2020. godinu, kojom su, između ostalog propisane mjere za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada i to naređivanje vlasniku odnosno posjedniku nekretnine da ukloni otpad, a  ako je vlasnik odnosno posjednik nepoznat uklanjanjem otpada, te obzirom da se uglavnom radi o glomaznom otpadu odnosno građevinskom otpadu,   predajom istoga ovlaštenoj osobi za uklanjanje te vrste otpada.

Na koncu sjednice, vijećnici su donijeli Odluku o  lokalnim porezima, kojom je usklađena odluka iz veljače ove godine s odredbama Zakona o lokalnim porezima uz napomenu da iznos poreza ostaje nepromijenjen.

Na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Vijećnici bi trebali raspravljati o prijedlogu proračuna  za 2021. godinu.