3. studenog započinje javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule – Pola


U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula od 3. studenog 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pule – Pola.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 3. studenog 2020. godine do 3. prosinca 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je lokalniporezi@pula.hr
Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.