Grad Vodnjan raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano

Na temelju članka 10.  Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14) i članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano” br.02/2014 ) i Zaključka o prihvaćanju teksta javnog poziva Gradskog vijeća Grada Vodnjan-Dignano (“Službene novine Grada Vodnjana-Dignano” br.17/2020), raspisuje se

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano

I.

Savjet mladih Grada Vodnjana-Dignano je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano, osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vodnjana.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Grada Vodnjana u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.

Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano bira 7 (sedam) članova i 7 (sedam) zamjenika članove Savjeta, čiji mandat traje tri godine.

II.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka  te neformalne inicijative mladih na području Grada Vodnjana.

III.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih obavezno sadrži slijedeće podatke:

– podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta)

– motivacijsko pismo

– pisani i obrazložen prijedlog ovjeren od odgovorne osobe predlagatelja.

IV.

Prijedlogu je potrebno priložiti:

– presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu kandidata

– izvod iz registra udruga ne stariji od 6 (šest) mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar, odnosno odgovarajući dokaz.

V.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u Pisarnici Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2 (I kat), Vodnjan-Dignano s oznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Vodnjana-Dignano” u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Vodnjana-Dignano (www.vodnjan.hr).