Izvođenje prekopa zbog uključivanja korisnika na javnu telekomunikacijsku mrežu

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnika i nogostupa) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Kaštanjer, kod k.br. 34, 36 radi izgradnje priključka za novog korisnika na javnu TK mrežu HT-a.

Odobrenje je izdano za 2 dana u razdoblju od 02. do 14. studenog 2020. godine.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.