Kroz akcije čišćenja pokrenute od Grada Pule očišćene i osigurane prepoznate zone ilegalnih odlagališta otpada

Sa prepoznatih ilegalnih odlagališta otpada u zonama: Monte Gira, Vallelunge, Hidrobaze i okolice Štinjana sveukupno je Pula Herculanea odnijela je više od 300 kubika raznog otpada- građevinskog, glomaznog, miješanog i zelenog otpada. S aktivnostima čišćenja, koje je pokrenuo Grad Pula, a u izvođenju gradskog komunalnog društva, započelo se u prvoj polovici listopada te su sve navedene lokacije, sanirane u nepunih mjesec dana. 

„Činjenica je da je velika većina naših sugrađana odgovorna i odgovorno se odnosi prema prirodi, okolišu i propisano zbrinjava otpad. Zajedničkim naporima možemo detektirati one neodgovorne pojedince koji zlouporabljuju mogućnosti i na taj način odlažu otpad u prirodu. Naš okoliš i prirodu moramo štiti, to nam je dužnost i to ćemo činiti i dalje. Čišćenje ovih lokacija koštalo je nemalih 150 tisuća kuna, što se moglo utrošiti u uređenje neke šetnice, sadnju stabala ili na drugi koristan način i zato je potrebno da svi skupa budemo odgovorni. Pozivam sve naše sugrađane da kada uoče bilo kakvu lokaciju koja je potencijalno rizična za „šporkulje“ da to čim prije prijave jer jedino zajedničkim naporom možemo tome stati na kraj.“ izjavio je pulski gradonačlenik Boris Miletić na današnjoj konferenciji za medije održanoj upravo na najvećem detektiranom i saniranom ilegalnom odlagalištu otpada na Vallelungi s kojega je odneseno više od 100 kubika glomaznog otpada, isto toliko kubika građevinskog i više od 20 kubika  miješanog otpada. Veliku zahvalu uputio je tom prilikom upravo djelatnicima Heculanee koji su ovaj posao dobro brzo i efikasno odradili.

Kao što je uvodno navedeno sanirana je još jedna lokacija na Vallelungi, očišćena je i zona Monte Gira te lokacija Hidrobaze i okolice Štinjana, a u organizaciji Grada Pule, Turističke zajednice grada Pule, Zajednice tehničke kulture Pula i Hrvatskog Crvenog križa  25.  godinu za redom održana je i eko-akcija čišćenja pulskog akvatorija i priobalja  na području  uvale Zonchi. 
Nakon čišćenja, navedeni su lokaliteti odgovarajuće osigurani fizičkim barijerama i rampama uz postavu tabela zabrane odlaganja otpada.

„Cilj nam je bio očistiti, sanirati i osigurati sve detektirane lokacije ilegalnih odlagališta otpada što smo uspješno učinili. Bio je to važan prioritet Grada Pule stoga se posebno zahvaljujemo Herculanei na velikom angažman i naporu kojega su uložili uz svoj ostali redovan posao. Na ovome nećemo stati. Ne radi se samo o čišćenju i postavljanju rampi i drugih barijera već se pitanje borbe protiv ilegalnih deponija nastavlja i dalje, prije svega u suradnji s građanima ali i kroz uspostavu  sustava video nadzora planiranog do kraja godine.“ naglasio je Tiziano Sošić, predsjednik Gradskog vijeća.

Direktor Igor Stari pojasnio je kako u strukturi skupljenog otpada 40 posto odnosi na glomazni otpad, 40 posto čini građevinski i 20 posto komunalni otpad a od kojega je samo oko 5 posto kućni komunalni otpad. 

„To govori da građani odvajaju svoj otpad i najveći problem se javlja kod građevinskog otpada. Iz predmetnih lokacija možemo ustvrditi da se radi o organiziranom odlaganju te ćemo se posebno koncentrirati da se detektiraju takvi poslovni subjekti, u suradnji s nadležnim institucijama i inspekcijama čime će se značajno utjecati na ilegalno odlaganje po šumicama.“, kazao je Igor Stari, direktor Pula Herculanee d.o.o..

Kako bi se pozitivno stanje zadržalo i sustav još značajnije razvijamo jasno je istaknuta potreba za sinergijom svih sudionika počevši od onih koji osiguravaju uvjete za provedbu sustava gospodarenja otpadom do korisnika toga sustava, sugrađana i gospodarstvenika odnosno svih „proizvođača“ otpada. 

Uz daljnju provedbu odgovarajućih mehanizama u ovisnosti o mogućnostima na terenu, kontinuiranim ophodnjama i kontrolama nadležnih komunalnih službi i sustavnom suradnjom s građanima, mjesnim odborima i ostalim tijelima  poduzimat će se represivne mjere za prepoznate prekršitelje kao i detektirati potencijalno nove lokalitete te promptno poduzimati radnje u cilju sprječavanja nastanka novih  onečišćenja. Isto tako u suradnji sa nadležnim komunalnim poduzećem unaprijedit će se i poboljšati sustav informiranja građana o načinu gospodarenja otpadom te konstantno provoditi medijske i druge promocije kako bi građani imali dostupne sve informacije te u konačnici i represivno postupiti prema onima koji se ne budu pridržavali pravila.